Vriendschap

Laten we vriendschap laden met een nieuwe betekenis

Word vriend
Vriendschap
Vriendschap

Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie of verdraagzaamheid. Maar tegenwoordig is het woord een beetje besmet. We noemen ons heden ten dage liever Remonstranten.

Vriendschap kan een alternatieve term zijn. Net als bij broederschap, een ideaal van verbondenheid. Je blijft elkaar trouw, wat er ook gebeurt. Je volgt elkaar op de weg die je gaat en je deelt ervaringen. Laten we dat woord vriendschap opnieuw laden met betekenis, en daarvoor putten uit de schat aan betekenis die het woord broederschap met zich meebrengt.

3 september 2019

Vriendschap is broederschap

Als oud – bewoner van Londen kijk ik met bijzondere interesse naar de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. De keuze voor Brexit en de harde gesprekken die sindsdien worden gevoerd raken me. In het hele proces dreig ik zelf ook iets te verliezen, namelijk een ideaal waar ik altijd in geloofd heb. Nemen we met.. Lees verder

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang meer informatie over de kernwaardes van de remonstranten.
Inschrijven

Column: Broeders en zusters. Een pleidooi voor (genderneutrale) broederschap.

Eind vorig jaar ontving ik een uitnodiging van de orde van vrijmetselaren om te spreken over broederschap. Vrijmetselaars beschouwen zichzelf als een broederschap, en de Remonstranten zijn dat formeel ook. Ik had enige aarzelingen. Wij zijn inderdaad een broederschap, maar wij gebruiken het woord eigenlijk zelden. ‘De Remonstranten’, dat zijn wij… Lees verder

Vrienden en de Leven doen ertoe

Een kerk op de Bible Belt. Dat is niets nieuws. Een vrijzinnige kerk overigens ook niet. Een nieuwe beweging voor jongvolwassenen die iets anders willen dan wat deze kerken aanbieden, dat was wel nieuws. In Ede gingen we in september van start, speciaal voor deze doelgroep… Lees verder

Glossy ‘Get Out’

Ter gelegenheid van ons 400-jarig jubileum brachten we een glossy uit met de titel ‘Get Out!’

Bestellen

Vriendschap

Van oudsher kenden protestantse kerken belijdende leden, doopleden en zielen. Ook bij de Remonstranten was dit zo. Kerken, ook de Remonstranten, zagen zichzelf via doop en belijdenis als toegangspoort tot God. Lid worden is een keuze Onder invloed van de moderne theologie veranderde dit systeem vanaf het einde van de negentiende eeuw. Bij de kerkelijke

Lees meer over Vriendschap