Remonstranten

Korte berichten

Mensen

Op 11 november is emeritus-predikant Laman Trip – Kleinstarink overleden. Zij is 91 jaar geworden. Zij heeft als remonstrants predikant gewerkt in Apeldoorn, Doesburg en Friedrichstadt. Vanaf maart 1989 was zij met emeritaat. In het volgende nummer van AdRem plaatsen wij In Memoriam over haar.

Tien kerstverhalen herdrukt

Vorig jaar ontving u in december bij AdRem het boekje ’10 x het kerstverhaal’ van Nelleke Viëtor. Dit jaar wordt het boekje herdrukt, de NRC stuurt het mee naar al haar abonnees. Vanwege deze herdruk is het boekje bij ons weer te koop voor € 5, – (inclusief portokosten). Bestellen kan via info@remonstranten.org.

Contactledendag

De Landelijke Ontmoetings- en Oefendag voor Contactleden in 2016 vindt plaats op zaterdag 5 maart 2016 in de Kapel, ’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum. De dag begint om 10.15 uur (De Kapel open 9.45) en duurt tot 16.00 uur. Het onderwerp is ‘Als alles even stil staat …’  Nadere informatie volgt.  Inlichtingen: evelijne.swinkels@planet.nl 

Zie ook