De bijbel is een superboek!

De bijbel is een superboek!

Sigrid Coenradie is heel stellig: ‘we moeten de bijbel lezen omdat het een fantastisch boek is! Met oerverhalen, verhalen die het waard zijn om keer op keer te lezen. De bijbel is leuk en spannend. En tegelijk lees je soms dingen waarvan ik denk, hoe krijg je het voor elkaar, wéér een volk in de pan gehakt. Soms blijven dingen gewoon schuren. En ook dat schuren hoort bij de bijbel. Wij weten het ook niet, het is en blijft een zoeken. Een zoeken dat overigens wel de moeite waard is’.

In het voorjaar 2017 verschijnt het boek Weg met de bijbel: gids voor vrijzinnig bijbellezen, waarvan zijzelf, Anne Claar Thomasson – Rosingh en Bert Dicou, de auteurs zijn. Sigrid is remonstrants predikant van geloofsgemeenschap Het Pennickshuis in Deventer. Anne Claar Thomasson – Rosingh is geworteld in de remonstrantse traditie en priester in de Engelse kerk. Tevens is zij docent bijbelse vakken aan het Sarum College in Salisbury. Bert Dicou is directeur van het Arminius Instituut en remonstrants predikant te Hoorn. De auteurs brengen aan de hand van diverse thema’s op vrijzinnige wijze bijbelverhalen onder de aandacht.

 

Maak je eigen tocht door de bijbel

Sigrid: ’Je kunt de bijbel van kaft tot kaft lezen of selectief. Lees bijvoorbeeld de verhalen over Jezus en hoe hij de kwetsbaren helpt. Dit soort verhalen kan blijvend inspireren. Juist omdat het in een verhalende vorm staat; het verhaal biedt openingen in zichzelf. Lees die bijbel als het je iets zegt. Jij, de lezer, moet er iets aan hebben. Anders is het een dode tekst. De bijbel is er vooral om inspiratie te bieden; als je er niets aan hebt is het ook goed. Met Weg met de bijbel wordt beoogd die inspiratie en betekenis te ontsluiten en je uit te nodigen een eigen tocht door de bijbel te beginnen.

De bijbel begint met een droom, het paradijs, en eindigt er ook weer mee; de openbaring. Daartussen gebeurt er een hele hoop: hoe worden we bevrijd en hoe komen wij weer thuis met z’n allen. Met andere woorden, de bijbel gaat over universele levensvragen. In de bijbel gaat het niet enkel om verhalen van toen en daar, maar het gaat er om hoe die verhalen ook nu zeggingskracht krijgen. En je hoeft het niet eens te zijn met de interpretaties die we doen, maar dat het een ander licht werpt op wat bekend is, is wel aannemelijk’.

Kwetsbaarheid

‘In ons boek bespreken we een aantal thema’s. Het thema dat mij het meest geraakt heeft is het thema kwetsbaarheid. Dat we Jezus niet enkel zien als triomferende koning naast God of als overwinnaar naast God, maar juist ook als een kwetsbaar mens. Als lijdende mens, lijdende ditmaal met een lange ij. Dat we Jezus zien als een rondtrekkend mens, eenzaam.  Een mens die zo ver gaat in compassie dat hij zich plaatsvervangend laat kruisigen. Waarbij ‘plaatsvervangend’ wel een lastig woord is. Dat is niet hetzelfde als dat Jezus stierf voor onze zonde. Het is eerder een zo ver gaan dat je uit liefde bereid bent je leven te geven. In de plaats van een ander. Ook al kun je niet iemands dood sterven, je kunt wel zo ver gaan in het geven dat je je zelf geeft. Waarbij ik gelijk opmerk dat dit weer een precair punt oproept, omdat er bijvoorbeeld zelfmoordterroristen zijn die zichzelf eveneens geven…

Ik zie God niet als een almachtige, als een alwetende God, maar ik wil juist de kwetsbaarheid in de kruisiging benadrukken. Wat gelijk al weer een ander spannend moment oproept. Want wat doet een kwetsbare God nog voor mij? Het zijn juist dit soort vragen, andere vragen dan gewoonlijk, die we in Weg met de Bijbel stellen en je met een nieuwe blik willen laten kijken naar oude verhalen.

Overigens gaat het niet alleen om die verhalen, maar ook om de dagelijkse realiteit. Om de toestand in de wereld. Zo buigen Anne Claar Thomasson-Rosingh en Bert Dicou zich bijvoorbeeld over de schuldencrisis en de bankiers in het thema ‘Schulden’’.

Provoceren

‘De titel is natuurlijk licht provocerend gekozen; wij als auteurs vinden de bijbel een superboek. Wij zijn als het ware weg van de bijbel. Bijbelverhalen kun je een leven lang met je meedragen, iedere levensfase doet een ander appel op je en doet daarmee andere aspecten van eenzelfde verhaal oplichten. Weg met de Bijbel is het lezen zeker waard als je bent uitgekeken op de bijbel. En ook voor wie de bijbel zou willen lezen maar nog geen idee heeft hoe dat te gaan doen is het een aanbevelenswaardig boek. Voor wie zichzelf afvraagt of je nog wel wat wil met de bijbel is het zeker aan te bevelen om Weg met de bijbel te gaan lezen. Het biedt ongetwijfeld een andere kijk op bekende verhalen. Je wordt uitgenodigd om met een vrije blik te kijken naar bijbelverhalen, los van hoe je het geleerd hebt’.

Symposium in Deventer

Redenen genoeg dus om je aan de hand van de auteurs door de bijbel te laten gidsen. En al helemaal dit jaar, aangezien het precies vijfhonderd  jaar geleden is dat de Reformatie plaats vond. Er worden allerlei activiteiten uitgerold waaronder een dag rondom Weg met de bijbel. Vrijdag 9 juni 2017 vindt een breed gesprek plaats over de plaats van bijbellezen en bijbelse inspiratie. Sprekers vanuit diverse achtergronden gaan die meerdere gezichtpunten naar voren brengen. Uitgangspunt is het voeren van een open debat met elkaar. Dit alles vindt plaats in het Penninckshuis in het centrum van Deventer.

Sandra van Zeeland – van Cassel
Redactie AdRem, student aan het Seminarium

 

Weg met de Bijbel: Gids voor vrijzinnig Bijbellezen, Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh, Meinema, 180 pagina’s,  €16,50. Verschijning voorjaar 2017.
Zomer 2017 verschijnt de Britse, uitgebreide, op academisch onderwijs gerichte uitgave: Reimagining the Bible.

 

Zie ook