Remonstranten willen doorgaan met de wervingscampagne

Remonstranten willen doorgaan met de wervingscampagne

Dat is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie van het beleidsplan ‘2013 plus’ die afgelopen najaar plaatsvond. Ter opfrissing: de Algemene Vergadering van Bestuur nam in juni 2014 dit beleidsplan aan. De twee belangrijkste aanbevelingen: start een campagne om de naamsbekendheid van de Remonstranten te vergroten en de onderscheidende kenmerken te communiceren. En daarnaast: zoek naar nieuwe taal en vormen, naast de traditionele vormen van kerk zijn.

In november 2014 startte daarop de wervingscampagne, met posters, advertenties, radiocommercials en een actieve inzet van website en sociale media. In de afgelopen twee jaar heeft dit veel vruchten opgeleverd: heel veel publiciteit, de bekendheid steeg, nieuwe vrienden stroomden toe en in gemeenten ontstond nieuw elan, ook omdat men plaatselijk zelf met wervingsplannen aan de slag ging.

We hebben in september en oktober op drie manieren de mening onder Remonstranten gepeild. Via de zogenaamde Group Decision Rooms (een moderne brainstormtechniek, met predikanten en kerkenraadsleden), door vragenlijsten uit te zetten onder kerkenraden en via een online enquête onder alle leden en vrienden. Hierna volgen de belangrijkste uitkomsten van de online enquête, die in grote lijnen worden bevestigd door de resultaten van de eerste twee genoemde onderzoeken.

We kregen 1.366 reacties, ofwel 40% van het aantal benaderde e-mailadressen, een uitstekende en representatieve respons. 82% van de respondenten was langer dan twee jaar lid of vriend. 57% vrouw en 41% jonger dan 65 jaar. Vrijwel iedereen (90%) had tenminste één van de campagne-uitingen gezien en driekwart vindt dat juist nu een wervingscampagne nodig is. Slechts 5% vindt dat een reclamecampagne niet het geëigende instrument is om nieuwe vrienden te werven.

Voer voor psychologen

Heel interessant is de mening over de diverse uitingen. In totaal scoren de posters (‘Mijn God…enz’) een dikke voldoende. Opmerkelijk is dat 42% van de respondenten met achten, negens of tienen strooit, maar dat ook 13% de posters een rapportcijfer drie of lager geeft. Bij de radiocommercials is die spreiding er minder. Het was natuurlijk al bekend dat zeker de posters naast veel waardering ook hier en daar weerstand opriepen. Zowel bij Remonstranten als bij niet-Remonstranten dus. Overigens: mannen en nieuwe vrienden geven de campagne nog weer een hoger cijfer dan vrouwen en bestaande leden en vrienden. Voer voor psychologen J

Dan de kerkdiensten. Van de respondenten bezoekt 63% tenminste eens per maand een kerkdienst. Ze geven de dienst gemiddeld een dikke zeven. Voor bijna 70% voldoet de kerkdienst (grotendeels) aan de verwachtingen, voor 25% enigszins. Ongeveer 60% zou andere vormen en/of meer variëteit in de kerkdienst zeker waarderen, het verschil tussen ouderen en jongeren is niet groot. Bijna 40% bezoekt tenminste eens per maand een andere kerkelijke activiteit (lezing, kring etc.).

Naast cijfers en percentages kregen we in alle onderzoeken heel veel opmerkingen en suggesties terug, tekenend voor de grote betrokkenheid. We nemen ze mee in de vervolgaanpak. De conclusies zijn: (1) doorgaan met de wervingscampagne, maar goed kijken naar de inhoud én de verbinding met de plaatselijke gemeenten, verstevigen contact met nieuwe vrienden; (2) samen met (het convent van) predikanten de vragen naar nieuwe taal en vormen/meer variëteit serieus aandacht geven. Joost Röselaers, onze nieuwe algemeen secretaris, gaf al aan beide onderwerpen van harte te zullen oppakken. We zullen dit neerleggen in een nieuw beleidsplan en, na goedkeuring, uiteraard ook de uitvoering voortvarend ter hand nemen.

Tom Harkema
bureaudirecteur

Zie ook