Proza van de CoZa

Proza van de CoZa

Een nieuwe wind

Pinksteren is het feest van de geest, dan gaat er een frisse wind waaien! Ik denk dat de legendarische voorjaarsschoonmaak daar veel mee te maken had: nieuwe tijden, nieuwe kansen. Het geeft altijd energie, zo rond Pinksteren, omdat het lente is, de dagen langer worden, en we hoopvol uitzien naar de zomer. Pinksteren is een geestig feest.

Dat kunnen we goed gebruiken in deze pandemietijden: we kijken uit naar de tijd dat we weer min of meer onbekommerd er op uit kunnen, en elkaar kunnen ontmoeten in de kerk bijvoorbeeld.

Ook in de CoZa is er soms ruimte voor een nieuw geluid en waait er een frisse wind, met een paar nieuwe leden. Zo heb ik als nieuw lid de ‘Raad voor samenwerking en oecumene’ in mijn portefeuille gekregen. Samen met de leden van de Raad hebben we op verzoek van de thesaurier op een rijtje gezet welke organisaties allemaal op de begroting van de Raad staan. We mochten ook kritisch kijken: waarom zijn we lid of steunen we organisaties, hoe is dat zo gekomen en is dat nog zinvol in deze tijd. Daar zat ook het vriendelijke verzoek achter om te onderzoeken waarop we zouden kunnen bezuinigen.

We ontdekten dat de Raad officieel geen eigen begroting heeft (het is geen taakgroep, maar een adviesorgaan voor de CoZa), maar dat er wel een heel breed spectrum aan organisaties ondergebracht was onder de begrotingsparaplu van de Raad. Vooral onder de noemer ‘samenwerking’ kun je haast alles kwijt. Het is heel goed om al die verbanden nog eens op hun merites te beoordelen, ook al brengt onze frisse wind soms met zich mee dat er een organisatie afvalt. Soms blijkt dat zo’n contact, dat vroeger heel zinvol en nuttig was, in deze tijd in een ander daglicht komt te staan.

We zijn vooral druk bezig om het netwerk van oecumenische organisaties goed in beeld krijgen, en kijken ook daarbij kritisch naar ons lidmaatschap van de diverse verbanden.

We overwegen of het zinvol is om de Raad om te vormen tot een ‘Taakgroep Oecumene’, dat past beter in de huidige structuur van ons kerkgenootschap en geeft ook duidelijkheid over een eigen begroting. Een interessante klus om mee bezig te zijn!

En we willen er graag meer mensen bij betrekken, hoe meer frisse wind, hoe beter. Mocht u interesse hebben in zaken rondom oecumene, of meer willen weten: laat het ons weten!
info@remonstranten.org

 

Japke van Malde
lid van de CoZa met portefeuille Samenwerking en Oecumene

 

Zie ook