AV van Beraad: Bespreking conceptbeleidsplan 2020-2030

AV van Beraad: Bespreking conceptbeleidsplan 2020-2030
Datum 26 september
Tijd 13:45 - 16:30 uur
Locatie Utrecht

Het doet ons genoegen u uit te nodigen voor de AV van Beraad op 26 september 2020 van 13.45 – 16.30 uur in de Geertekerk in Utrecht ter bespreking van het conceptbeleidsplan 2020-2030 “Remonstranten, een bezield verband”. Opgave voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Na opgave ontvangt u het conceptbeleidsplan per mail toegestuurd.

Waar staan we nu in het beleidsproces?

De weg naar dit beleidsplan is een gezamenlijke trektocht geworden met als kartrekker de C3. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de Commissie tot de Zaken, het Convent van predikanten en het Curatorium van het Arminius Instituut. Een jaar geleden stelde de C3 drie werkgroepen in die vanuit een diverse samenstelling een advies uitbrachten over 1) de toekomst van de grote en kleine gemeenten, 2) de samenwerkingsgemeenten en 3) de predikant anno 2030. De werkgroeprapporten die hieruit voort zijn gekomen, vormen belangrijke bouwstenen voor dit beleidsplan. Daarnaast zijn tijdens twee Beraadsdagen in 2019 en digitale bijeenkomsten in 2020 meningen en ideeën gevraagd van iedereen die daarover mee wilde denken. Op basis van alle inbreng heeft de C3 in afstemming met de CoZa onderhavig beleidsplan ontwikkeld.

Doel van de AV van Beraad

Tijdens de AV van Beraad presenteren we u de thema’s die in het conceptbeleidsplan aan de orde zijn, waarna we er graag met u over in gesprek gaan. Uw vragen en het gesprek daarover zullen helpen om het plan waar het nog nodig is verder aan te scherpen. De volgende stap is de AV van Bestuur op 28 november waar het beleidsplan ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Gang van zaken op 26 september

Een middag is relatief kort en de nadruk zal liggen op het onderlinge gesprek. Wilt u daarom uw vragen voor 23 september naar Liesbeth Orthel mailen? Zo kunnen ze gebundeld worden en kunnen er zoveel mogelijk vragen aan de orde komen.

Voor wie niet persoonlijk aanwezig kan zijn of dat vanwege Corona liever niet wil, is het mogelijk om digitaal de middag bij te wonen. Ook bij gezondheidsklachten die verband zouden kunnen houden met Corona, vragen we u om digitaal deel te nemen.

Voor iedereen is het noodzakelijk om zich aan te melden via Liesbeth (info@remonstranten.org). Wilt u daarbij aangeven of u fysiek aanwezig zult zijn of dat u virtueel wilt deelnemen. In de Geertekerk zullen uiteraard de nodige Corona-maatregelen van kracht zijn.

Programma

Dagvoorzitter Kirsten Slettenaar, voorzitter C3

13.00 – 13.45 uur
Inloop en lunch

13.45 – 14.00  uur
“Remonstranten, een bezield verband”
Welkom door Kirsten Slettenaar, voorzitter
Liturgisch moment door Claartje Kruijff, innovatiepredikant

14.00 –14.20 uur
Presentatie conceptbeleidsplan door Annemarie Gerretsen, Algemeen Secretaris    

14.20 – 14.45 uur
Gelegenheid tot reageren                                           

14.45 – 15.15 uur
Pauze

15.15 – 16.15 uur
Beantwoorden van vragen in een plenair gesprek* door Leden van de commissie C3

16.15 – 16.30 uur
Wrap up

16.30 uur
Afsluiting

* Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk uiterlijk 23 september te mailen aan Liesbeth Orthel via info@remonstranten.org. Wij horen graag van u of er punten zijn waar u zich niet in kunt vinden en welke punten onduidelijk voor u zijn.

 

 

Agenda