Culturele middaglezing: Het leven van de doopsgezinde dominee Joost Halbertsma

Bron: Tresoar © Culturele middaglezing: Het leven van de doopsgezinde dominee Joost Halbertsma
Datum 17 mei 2019
Tijd 15:00 - 17:00 uur
Locatie Leiden
Entree
vrijwillige bijdrage

Mevrouw Alpita de Jong houdt een lezing over de in 2018 verschenen biografie over Joost Halbertsma, met als ondertitel ‘Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man’. Behalve doopsgezind dominee in Deventer was deze Joost ook pamflettist, politiek bevlogen en verzamelaar van oud- en zeldzaamheden. Hij was een internationaal gerespecteerd taalgeleerde. En bovenal was hij een scherpzinnig observator van alles wat er speelde in de kerk, in regeringskringen, in geleerde genootschappen, in de handel, in de wetenschap en in de letterkunde Zijn leven en werk is een bijzonder veelzijdig en creatief commentaar op de negentiende eeuw.

Agenda