Cursus ‘Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e eeuwse Jodendom’

Couleur Cursus ‘Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e eeuwse Jodendom’
Datum 22 januari
Tijd 20:00 uur
Locatie Amersfoort

Hoe wordt door moderne joodse denkers naar de mens gekeken? En in hoeverre heeft de shoah (holocaust) het joodse denken over de mens en over de oorsprong van kwaad en lijden beïnvloed? Elke avond heeft een apart thema, zie hieronder.

woensdag 22 januari 2020: Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas is ongetwijfeld een van de belangrijkste filosofen van de 20e eeuw. Hij werd geboren in Kaunas/Kovno in Litouwen, plaats waar de ethische Musar beweging in de 19e eeuw sterk aanwezig was. Zijn werk lijkt mogelijk niet toevallig op een speciale manier doortrokken van ethiek, ja zelfs van de meest ethische grondvraag aller tijden: wat staat mij in het aangezicht van de A/ander, te doen? We gaan op zoek naar Levinas’ opstelling ten aanzien van de grote vragen van kwaad en lijden en zijn ideeën over de mens.

Andere data en onderwerpen

  • woensdag 30 oktober 2019: Jodendom na de Verlichting
  • woensdag 20 november 2019: Martin Buber
  • woensdag 9 december 2019: Abraham Heschel
  • woensdag 19 februari 2020: Joseph Soloveitchik
  • woensdag 18 maart 2020: het joodse denken over de mens na Auschwitz

 

Leiding: Dr. Marcel Kemp (*1944) was tot zijn emeritaat 15 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in een groot Haags ziekenhuis. Hij promoveerde in 2002 op een studie over de joodse uitleg van de mens als Imago Dei (beeld Gods, Gen. 1:26). Als kind van een Nederlandse moeder en een (onbekende) Duitse vader is hij al een leven lang ‘persoonlijk’ betrokken bij de thema’s WWII en Shoah, alsmede de verhouding jodendom en christendom. Informatie en aanmelden bij Marcel Kemp (inleider): kempmsf@gmail.com

Bezoek de website voor meer (actuele) informatie: www.johanneskerk.nl/cursussen-en-thema-avonden/

Agenda