Cursus ‘Vier christelijke denkers’

Cursus ‘Vier christelijke denkers’
Datum
9 april 2018
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Locatie

Emeritus predikant Foeke Knoppers neemt u in deze cursus mee in het denken van vier christelijke denkers:

8 jan 2018, Pascal (1623-1662) deed in zijn Pensées een poging zijn lezers gevoelig te maken voor de waarheid van het christendom;

12 feb 2018 Kierkegaard (1813-1855) probeerde met zijn indringende analyses van fenomenen als bijv. angst, verveling en melancholie de mens ertoe te brengen om het in zijn leven met het geloof in God te wagen.

5 maart 2018 Whitehead (1861-1947) zou met de originele wijze waarop hij in zijn filosofie God ter sprake bracht theologen inspireren tot de procestheologie.

9 april 2018 Bij de vierde en laatste denker Simone Weil (1909-1943) zijn leven en denken eigenlijk niet te scheiden. Alle thema’s die zij aan de orde stelt zijn of door haar intensief gepraktiseerd (‘aandacht’, ‘wachten op God’) of ondergaan (‘ongeluk’).

Syllabi worden een week van tevoren aan de deelnemers toegestuurd. In de kerkdiensten die op cursusbijeenkomsten volgen zal de besproken thematiek in de preek verwerkt worden. Die diensten  vinden plaats op de zondagochtenden 14 januari (Pascal), 18 februari (Kierkegaard), 11 maart (Whitehead), 15 april (Weil) van 10 – 11.30 uur.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de hele cursus met als minimum richtlijn euro 10,– p.p. Overmaken naar bankrekening: NL79ABNA0531614719 ten name van Remonstrantse Gemeente Apeldoorn

Informatie en opgave: ds F. Knoppers, tel. 055 5786818, Email

Agenda