Laden Evenementen

« Alle Evenementen

De vrije tafels van Oosterbeek met Stephan Sanders

8 februari | 18:30 21:30

Hoe herstellen we het vertrouwen?

De polarisatie binnen onze samenleving is duidelijk zichtbaar. Het maatschappelijke en het politieke gesprek laten zich steeds vaker karakteriseren door hardheid en wantrouwen. Groepen staan lijnrecht tegenover elkaar en doen geen moeite meer om hun ongezouten meningen te verbloemen. Of het nou in de Tweede Kamer is, op straat of via de sociale media. Crises worden gebruikt om tweespalt te zaaien. Denk aan Corona. Stikstof. Migratie. Bij gebrek aan ontmoetingen en vertrouwen lijkt het onderlinge gesprek haast niet meer mogelijk.

De Vrije Tafels van Oosterbeek wil een ruimte bieden waar we elkaar juist wel ontmoeten. Niet om elkaar te overtuigen van onze eigen standpunten, maar om het gesprek weer aan te gaan.

Stephan Sanders: Vertrouwen in de samenleving

Sanders studeerde vanaf 1979 filosofie en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1986 publiceert hij onder meer in De Groene Amsterdammer en in de Volkskrant en is columnist in NRC en Trouw. Ook kennen we hem van o.a. het radioprogramma Ophef en Vertier. Met Sanders gaan we in gesprek over vertrouwen in de samenleving. Mark Lauriks (wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken in Arnhem) is deze avond de tweede spreker die hetzelfde onderwerp vanuit een ander perspectief zal benaderen.
Sanders zal wijzen op het belang van een universeel beginsel. Een narratief dat de basis vormt van onze gedeelde identiteit. Zonder een dergelijke basis vervallen we in een nieuwe verzuiling, een hernieuwd hokjes denken.

Aanmelden

Je kunt via de website aanmelden en meer informatie opzoeken over dit evenement.

€57,50 diner pensant

Concertzaal Oosterbeek

Rozensteeg 3
Oosterbeek,