Denkvakantie in Zuid-Frankrijk

Denkvakantie in Zuid-Frankrijk
Datum 9 augustus - 14 augustus
Locatie Centre Erasme
Entree
335 euro

Thema: Liefde, geweld en mystiek 

Na twee eerdere, zeer geslaagde denkvakanties vindt in de tweede week van augustus 2021 de derde cursusweek plaats, in het Zuidfranse plaatsje St. Etienne des Sorts, niet ver van de steden Avignon en Orange, in het voor dit doel bij uitstek geschikte Centre Erasme.

Thema van dit jaar: ‘Liefde, geweld en mystiek – n.a.v. de romans en essays van Oek de Jong’. We lezen teksten van hemzelf en anderen, over liefde, geweld en mystiek. Ook worden enkele bij deze thema’s passende films vertoond. Heel bijzonder is, dat Oek de Jong gedurende een dag in ons midden is om op vragen te antwoorden. Bovendien is er ruim gelegenheid om uit te rusten, met elkaar te praten, heerlijk te eten en te drinken.  De docenten zijn dezelfden als in de voorafgaande jaren: Johan Goud (die hoogleraar ‘theologische esthetica’ en remonstrants predikant was) en Jaap Goedegebuure (emeritus-hoogleraar Nederlandse literatuur, literair recensent). De groep bestaat uit maximaal 21 deelnemers.

Meedoen?

  • Kosten (vol pension, incl. maaltijden): € 335,–
  • De aanmelding tot 10 maart voor leden/vrienden/belangstellenden van remonstranten Den Haag; daarna open voor alle belangstellenden
  • Aanmelding en vragen stellen bij Pieter Jöbsis (pieter.jobsis@gmail.com) en bij Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl)

Agenda