Diner pensant ‘Valoriser notre existence’

Amir Hanna via Pixabay Diner pensant ‘Valoriser notre existence’
Datum 21 april
Tijd 18:00 uur
Locatie Arnhem
Entree
15 euro

Het Franse woord ‘valoriser’ behelst een oproep tot actie. Het roept ons op om te herwaarderen: onze geseculariseerde samenleving, recente (technologische) ontwikkelingen die een ontwrichtende werking hebben, voortschrijdend inzicht. Van oudsher was de kerk de plek waar het ‘valoriseren’ plaatsvond. Deze rol willen wij hernemen, op vrije en verdraagzame wijze.

De Parkstraatgemeente en de Waalse kerk organiseren vier diners in 2020 waarin ‘valoriseren’ een centraal thema speelt. Dat doen wij op verschillende gebieden, die alle betrekking hebben op onze existentie van alledag. De diners vinden plaats in de Parkstraatgemeente en in de Waalse Kerk. Het concept is ontwikkeld door Joost Röselaers in de Nederlandse Kerk in Londen en de Arnhemse diners worden georganiseerd door Joost Röselaers en Marieke Fernhout.

Ontmoeting en zingeving staan daarin centraal, in een ongedwongen sfeer. Er wordt een link gelegd tussen de bijbelse verhalen en de tijden waarin wij nu leven. De diners zijn ook bedoeld voor mensen die aan de rand staan van de kerk (of voorbij die rand). Het eerste diner pensant vindt plaats op dinsdagavond 21 april, inloop vanaf 17.30 uur, aanvang 18.00 uur.

De spreker bij dit diner is Rutger Jan van der Gaag, die het actuele debat over voltooid leven voor ons uiteen zal zetten. Er is ruimte voor 16 deelnemers. De kosten voor deze diners bedragen €15,- per keer, inclusief (eenvoudige) maaltijd en wijn. De spreektaal is Nederlands, met af en toe een woordje Frans. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, is het raadzaam u snel aan te melden bij Marieke Fernhout (predikant@parkstraatgemeente.nl). Bij haar kunt u ook terecht voor meer informatie.

Agenda