Drie romans die te denken geven

Drie romans die te denken geven
Datum 12 februari
Tijd 20:00 uur
Locatie Den Haag

Drie lezingen onder leiding van Johan Goud over boeken die je aan het denken zetten. De filosoof Ricoeur zei over oude mythen dat ze voor filosofen interessant zijn: ze ‘geven ons te denken’. En zo is het. Dat zelfde geldt voor de nieuwste literatuur. De drie lezingen zijn opgezet rond drie recent verschenen romans, die ons veel te vertellen hebben over de cultuur waarin we leven. We combineren ze met uitstapjes naar de Bijbel en de filosofie. 

12 februari 
Wormen en engelen 

In de eerste lezing richten we ons op het hooggeprezen Wormen en engelen van de jonge schrijver Maarten van der Graaff (geb. 1987). Een boek over de religieuze achtergrond en verdere ontwikkeling van de hoofdfiguur, die met de auteur veel gemeenschappelijk heeft: geboren en getogen op Goeree-Overflakkee, een studie in Utrecht. We zullen die lezing verbinden met het Bijbelboek Prediker en de religieuze filosofe Simone Weil.  Toegang: voor leden en vrienden vrijwillige bijdrage voor overige belangstellenden € 5, – / lezing 

 

26 februari 
Tijl 

De tweede lezing draait rond de roman Tijl van de Duitse schrijver Daniel Kehlmann (geb.1975). Een meeslepend boek over de wederwaardigheden van de als nar rondgaande Tijl Uilenspiegel, in de eeuw van de godsdienstoorlogen. Het gaat daarnaast over Jezus als nar, over het fenomeen ‘spot’ en over wat daarover door filosofen en theologen (zoals Kierkegaard, Nietzsche, Harvey Cox) gedacht wordt. Toegang: voor leden en vrienden vrijwillige bijdrage voor overige belangstellenden € 5, – / lezing 

 

12 maart 
Klont 

Ten slotte staat in de derde lezing de verbluffende roman Klont van Maxim februari (geb.1963) centraal. Een boek van grote actualiteit, over de hi-tech wereld waarin we leven en over de vraag hoe we op de technische ontwikkelingen,  die onze leefomgeving ingrijpend veranderen, greep kunnen houden. We besteden daarnaast aandacht aan het geschrift Wat op het spel staat van, de historicus Philipp Blom en aan het Bijbelse fenomeen van de apocalyptiek.  Iedereen die zich voor deze thematiek interesseert is hartelijk welkom! 

De spreker is dr. Johan Goud, godsdienstfilosoof in dienst van de remonstranten Den Haag, emeritus hoogleraar UU en emeritus-remonstrants predikant. Recente publicaties zijn o.a. Onbevangen. De wijsheid van de liefde (2015) en zijn afscheidscollege over lezen als liefhebben in het door hem geredigeerde Door woorden gekust. Talen van de liefde (2016).  Toegang: voor leden en vrienden vrijwillige bijdrage voor overige belangstellenden € 5, – / lezing 

Agenda