Eat & Meet

Foto Kyle Van Horn Eat & Meet
Datum
20 maart 2017
Tijd
18:00 - 21:00 uur
Locatie

Met elkaar eten en tijdens de maaltijd goede gesprekken voeren. In de traditie van de symposia komen wij ook dit seizoen bij elkaar rond het thema geloof en beeldende kunst. Kunstenaars maken zichtbaar wat niet goed onder woorden te brengen is.

13 februari  Dansende nonnen bij Dolf Zwerver
20 maart     Jona en de weg naar binnen bij Juke Hudig
24 april        Leven, dood en leven bij Vincent van Gogh

Om 18:00 uur start de maaltijd, 19:15 uur het avondgebed, 19:45 uur koffie en thee met de  presentatie van het thema van de avond. Einde ongeveer 21:00 uur. Deelnemers zijn vrij om op deze tijdstippen aan te sluiten. Wil je mee-eten, dan graag van te voren opgeven.

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). Contactpersoon: Anke van Maanen, 0543-522380, ankevanmaanen@hotmail.com

Agenda