Een mystieke stem uit de joodse wereld

Isaín Calderón Een mystieke stem uit de joodse wereld
Datum 16 januari 2019
Tijd 20:00 uur
Locatie Gouda

Het huis, onze plek om de wonen. Om hier op deze aarde een plek te hebben om te kunnen wonen, hebben wij ons een omhulling gemaakt: een woning. Wij wonen in een huis. Maar wat betekent het in het wezenlijke dat wij hierin een huis wonen? Om na te gaan wat het wezenlijke van een huis is, gaan we na wat het in de heilige taal, het Hebreeuws ons zegt. Het Hebreeuwse woord ‘beth’ vertalen we met ‘huis’. Maar wat houdt het begrip beth eigenlijk in? Wat wil dat zeggen, wat is de betekenis daarvan voor ons?

Daarnaast heeft ieder Hebreeuws letterteken ook een getalwaarde. Dat kennen wij ook nog in het Latijn, waar voor getallen ook lettertekens worden gebruikt. En in vele talen zit in het woord vertellen het woord tellen. Vertellen en tellen hebben met elkaar te maken. Zo heeft het letterteken beth, huis, de getalwaarde 2,het drukt de tweeheid uit.

In de Bijbel komt het begrip beth, huis, woning, het wonen heel vaak voor. Sterker nog: de Bijbel begint zelfs met de letter beth! En daarmee draagt de hele Bijbel het stempel van de beth, de tweeheid. De Bijbel geeft, in de joodse mystiek, de structuur, het weefsel van de hele schepping weer. We kunnen in de schepping- en dus ook in ons zelf – de Bijbelverhalen herkennen. En zo draagt ook ons hele bestaan het stempel van de beth, van de tweeheid!

Deze lezing, door Andries Hoitsma, vindt plaatsop woensdag 16 januari 2019, 20.00 uur
Het Inspiratiehuis, Peperstraat 20, Gouda.

Agenda