Filosofisch café Haarlem met Eva Meijer

Filosofisch café Haarlem met Eva Meijer
Datum 22 januari
Tijd 19:45 - 21:45 uur
Locatie Haarlem

Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dat doet het Filosofisch Café door het verzorgen van 7 avonden per seizoen, waarbij aansprekende filosofen een inleiding verzorgen naar aanleiding van een recent verschenen boek. Napraten kan met een drankje.

De definitieve aankondiging vindt u op onze website filosofischcafehaarlem.nl, in het gemeenteblad en de lokale media voorafgaand aan elk filosofisch café.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van het filosofisch café bij fil.cafehaarlem@gmail.com.

Programma overzicht 2019-2020

22 januari 2020 – Eva Meijer –De grenzen van mijn taal

In De grenzen van mijn taal gebruikt Eva Meijer haar eigen ervaringen met depressie als vertrekpunt. Ze beschrijft hoe je waarneming en gevoel kunnen veranderen als je depressief bent. Ook onderzoekt ze hoe mensen met terugkerende depressies als scheve bomen doorgroeien: hoe niet hun hersenen veranderen, maar hun ziel. Uiteindelijk is het een zoektocht – die voert langs inzichten van filosofen en kunstenaars, wandelingen met honden en de troost van stilte, poezen, hardlopen en winterbomen – naar wat ons leven betekenis geeft.

19 februari 2020 – Maarten Boudry – Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

Nog nooit leefden we zo lang, zo welvarend en zo vreedzaam als vandaag. Kan dit mooie liedje blijven duren? Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond staan, cultuurpessimisten dat onze moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt.
Maarten Boudry breekt in Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat een lans voor het vooruitgangsdenken. Hij bestrijdt het wijdverbreide pessimisme en zoekt naar verklaringen voor de doembeelden over klimaat en islamisering, over groeiend racisme en ongelijkheid. De wereld stond er nog nooit zo goed voor als vandaag, en we kunnen haar nog veel beter maken.

18 maart 2020 – Govert Buijs –Het goede leven en de vrije markt

In Het goede leven en de vrije markt heeft Govert Buijs met Ad Verbrugge en Jelle van Baardwijk onderzocht wat ‘het goede leven’ is. Draait alles om geld verdienen en consumeren, of vooral om vredig en harmonieus samenleven met anderen? Of kunnen we de zin ervan beter zoeken in de natuur, of in spirituele waarden? Tegenwoordig kunnen we in onze vrijemarkteconomie kiezen wat we willen. Maar is die vrijheid van keuze wel de enige soort vrijheid die telt?
Met dit boek heeft Govert Buijs de Socrates Wisselbeker 2019 gewonnen. Ook is dit boek geselecteerd als lesboek voor het VWO-examen filosofie 2020 – 2023.

Plaats: Kerkzaal Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 023-5322801;
info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948@gmail.com
Kosten: €5, studenten en HaarlemPas €3
Opgave vooraf niet nodig.

Het programma met uitgebreide informatie kan ook gevonden worden op de volgende site.

Agenda