Filosofisch café Haarlem met Damiaan Denys

Filosofisch café Haarlem met Damiaan Denys
Datum 16 februari 2022
Tijd 19:45 - 21:45 uur
Locatie Haarlem
Entree
5 euro

Het Filosofisch café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Wij gaan ervan uit dat we vanaf september weer een volledig programma kunnen draaien. Daar wordt nu nog aan gewerkt. Zodra het programma bekend is wordt het geplaatst op de website filosofischcafehaarlem.nl

Op woensdag 16 februari komt Damiaan Denys in het Filosofisch café.

Meedoen?

  • Plaats: Kerkzaal
  • Datum en tijd: woensdagavond 22 september van 19.45 – 21.45 uur
  • Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 023  53 22 801
  • Info: Paul van Dijk, tel. 023  524 55 21, paulvandijk1948@gmail.com
  • Kosten: €5,-, studenten en HaarlemPas €3,-
  • Opgave vooraf niet nodig

Agenda