Filosofische lezing ‘De kortste weg naar jezelf’

Filosofische lezing ‘De kortste weg naar jezelf’
Datum
12 maart 2018
Tijd
20:00 uur
Locatie
Entree
5 euro

Efficiency en succes worden in onze samenleving hoog gewaardeerd. Maar de dingen die we als het belangrijkst in ons leven ervaren, hebben daarmee weinig te maken. Ze spelen zich af in wat iemand ‘droomtijd’ noemde en bewandelen allerlei omwegen. ‘De kortste weg naar jezelf is een omweg over de hele wereld’ (Graf Keyserling). Onder andere geldt dat voor het kijken naar kunst, het lezen van literatuur, het filosofisch denken en eigenlijk ook voor religieuze belevingen. Het zijn omwegen die we als essentieel voor onszelf ervaren.

Kunnen we daarover iets meer te weten komen? Dat is de vraag die het uitgangspunt vormt van de drie filosofische lezingen. Die vraag zal worden toegespitst op wat deze omwegen ‘doen’ met onze beleving van tijd. Ze maken ons los van onze wortels, ze brengen ons in aanraking met wat vreemd en verrassend is. Dat moet gevolgen hebben voor hoe we ons verhouden tot verleden, heden en toekomst. Het denken van Levinas zal een belangrijke inspiratiebron blijken te zijn – maar veel andere denkers en dichters komen ter sprake.

Iedereen die zich voor deze vragen interesseert is hartelijk welkom!

Interesse?

Data van de filosofische lezingen:

  • 12 februari: Het verleden – ontworteling
  • 26 februari: Het heden – pluralisering
  • 12 maart: De toekomst – veroneindiging

De spreker is dr. Johan Goud, tot april 2015 hoogleraar ‘religie en zingeving in literatuur en kunst’ aan de Universiteit Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag.

Kosten: 5 euro entree

 

Agenda