Forum ‘Voltooid leven?’

MabelAmber Forum ‘Voltooid leven?’
Datum 23 januari 2019
Tijd 13:30 - 16:00 uur
Locatie Utrecht
Entree
gratis

Voltooid leven? Moet het mogelijk zijn dat iemand met een duurzame doodswens – terwijl er in medisch opzicht geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden – hulp krijgt om te kunnen sterven? Vanuit D-66 (Pia Dijkstra) ligt er een concept voor nieuwe wetgeving. Vanuit de Remonstrantse Broederschap is hierover afgelopen najaar een bezinningsbrief verschenen. Deze brief willen we bespreken met een forum op woensdag 23 januari van 13.30 – 16.00 in de Geertekerk.

Forumleden zijn: Piet van Leeuwen (specialist ouderengeneeskunde/ voormalig hospice-arts); mw Brecht Molenaar (docent religieus humanisme en zorgethiek), ds Florus Kruyne (predikant en geestelijk verzorger). Gespreksleider is Jan-Willem Nieuwenhuijsen, mede-auteur van de bezinningsbrief.

Welkom! Koffie / thee vanaf 13.00 uur en de toegang is gratis.

Agenda