Gesprekken over levensvragen

Stux via Pixabay Gesprekken over levensvragen
Datum 10 november 2020
Tijd 13:30 uur
Locatie Zwolle

Memento mori

In een aria in de Actus Tragicus van Johann Sebastiaan Bach zingt een tenor: Ach, Heer, leer ons beseffen dat we moeten sterven, opdat wij wijs worden. (in het Duits: Ach, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden). In zijn jonge leven had Bach veel verliezen meegemaakt. Leven en dood gingen hand in hand. Gaan hand in hand, want ieders leven wordt omringd met de dood. In een gemeenschap met veel tachtigers kan het niet anders of de gedachten van velen gaan naar de dood. Hoe gaan we om met dit gegeven? In de cantate van Bach horen we dat hij zich toevertrouwt aan God. Hoe is dat voor ons? Hoe zien wij leven en dood? In een tweetal bijeenkomsten proberen we met elkaar in gesprek te gaan over dit precaire onderwerp.

 

Belangstelling?

  • Uitgangspunt is het boek De kunst van het sterven van J-Y. Leloup en M. de Hennezel
  • Het kan natuurlijk zijn dat het lastig is om naar de Wolwever te komen. Als je toch over deze onderwerpen wilt praten dan kom ik langs voor een persoonlijke ontmoeting.
  • Dinsdagmiddag in de Mennokamer, om 13.30 uur, 13 oktober en 10 november
  • Wil je meedoen? informatie en opgave bij Fride Bonda fridebonda@gmail.com, 06  167 83 562

Agenda