In gesprek | BinnenwereldBuitenwereld

Alicja_ via Pixabay In gesprek | BinnenwereldBuitenwereld
Datum 3 november
Tijd 20:00 - 22:00 uur

Naar aanleiding van een kort artikel of een column dat u door u de dag tevoren toegezonden krijgt gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over wat zich aandient op het snijvlak van onze buiten- en onze binnenwereld. Met andere woorden: hoe verhouden wij ons tot wat er in de ‘frote buitenwereld’ gebeurt? In hoeveree speelt levensbeschouwing daarbij een rol? Hoe houden wij ons staande in het geweld van de media enzovoort.

Dit is een zogenaamde inloopgroep. U kunt zich opgeven en vervolgens per keer besluiten of u al dan niet komt.

Mee praten?

  • Data: 6 oktober, 3 november, 1 december (steeds de eerste woensdag van de maand)
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  • Locatie: kerk remonstrantse gemeente Naarden-Bussum, Koningslaan 2b, Bussum
  • Leiding: ds. Pieter Lootsma
  • Opgave en informatie: info@pieterlootsma.nl

Agenda