Joodse visies op jezus

Foto: christenenvoorisrael Joodse visies op jezus
Datum
7 februari 2018
Tijd
20:00 uur
Locatie

Het christendom heeft diepe joodse wortels en de relatie tussen beide religies heeft ‘ongemakkelijke’ kanten, met uiteindelijk een verwoestende uitwerking in de twintigste eeuw. Het is verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch interesse werd getoond in de stichter van het christendom: Jezus. Bij die joodse visies op Jezus zal begeleider Marcel Kemp samen met geïnteresseerden gedurende vijf avonden wat uitgebreider stilstaan aan de hand van het boek van ds. Eeuwout van der Linden (predikant te Goes) “Wie is die man?” (Ten Have, Baarn, 2003). Het is niet nodig het boek zelf aan te schaffen: het komt uitgebreid aan de orde met elke avond op papier een aparte samenvatting van wat ter sprake komt. Uiteraard is er volop ruimte voor gesprek.

De inleidingen worden verzorgd door ons gemeentelid dr. Marcel Kemp (*1944), die tot zijn emeritaat 15 jaar werkzaam was als geestelijk verzorger in een groot Haags ziekenhuis. Hij promoveerde in 2002 op een studie over de joodse uitleg van de mens als Imago Dei (beeld Gods, Gen. 1:26). Als kind van een Nederlandse moeder en een (onbekende) Duitse vader is hij al een leven lang ‘persoonlijk’ betrokken bij de thema’s WWII en Shoah, alsmede de verhouding jodendom en christendom. Informatie en aanmelden bij Marcel Kemp: kempmsf@gmail.com

25 oktober 2017   Joodse en christelijke overzichtswerken; joodse visies op Jezus door de geschiedenis heen

15 november 2017  De jood Jezus buiten de joodse samenleving en Jezus in zijn eigen tijd

13 december 2018  Polemiek tegen het christendom en kritiek op Jezus, maar ook: Jezus als joodse broeder

10 januari 2018  Jezus in literatuur, beeldende kunst, film, fotografie en muziek

7 februari 2018  In gesprek met joodse visies op Jezus

Agenda