Leerhuis olv Peter Nissen ‘Spiritualiteit van de duurzaamheid’ (ook online!)

政徳 吉田 via Pixabay Leerhuis olv Peter Nissen ‘Spiritualiteit van de duurzaamheid’ (ook online!)
Datum 26 februari 2022
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Nijmegen
Entree
5 / 7 euro

Drie zaterdagmorgens over geloof en zorg voor de aarde

Het eerste leerhuis van 2022 is gewijd aan de relatie tussen religie en duurzaamheid. In de jaren tachtig van de vorige eeuw vond op initiatief van de Wereldraad van Kerken het Conciliair Proces voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping plaats. Sindsdien staat het behoud van de schepping op de agenda van de christelijke kerken, en ook op die van andere wereldreligies. In 2015 publiceerde paus Franciscus zijn veel geprezen encycliek ‘Laudato Si‘, over onze verantwoordelijkheid voor de aarde, die ons ‘gemeenschappelijke huis’ is. Ook heeft hij de zorg voor de toekomst van de aarde uitgeroepen tot een achtste werk van barmhartigheid, naast de zeven klassieke werken.

In drie bijeenkomsten verdiepen wij ons in de relatie tussen geloven en inzet voor duurzaamheid. De eerste bijeenkomst is gewijd aan wat verschillende religies en spirituele tradities over duurzaamheid te melden hebben. In de tweede bijeenkomst lezen wij Bijbelse teksten die ons bij die vraag van dienst kunnen zijn. In de derde bijeenkomst verkennen wij praktijken voor een nieuwe, op duurzaamheid gerichte levensstijl: wat kunnen wij zelf doen?

Meedoen?

  • Data: zaterdag 29 januari, 26 februari en 26 maart 2022 van 10.00 tot 12.00 uur
  • Locatie: DoRe-kerkgebouw, prof. Regoutstraat 23, Nijmegen (of online meedoen, zie onder aanmelden)
  • Kosten: per keer dat je meedoet € 7,00 en voor studenten € 5,00: betaling deelnamekosten op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Duurzaamheid
  • Aanmelden: Vóóraf aanmelden is, in verband met de coronamaatregelen, verplicht. Dat kan via het mailadres aanmelding@dorenijmegen.nl.
    U kunt dan ook aangeven of u digitaal wilt deelnemen via een Zoomverbinding

Agenda