Miriam van Reijen ‘Spinoza – een inleiding’

svklimkin Miriam van Reijen  ‘Spinoza – een inleiding’
Datum
23 januari
Tijd
12:00 - 14:00 uur
Locatie

Geboren in Amsterdam in de 17e eeuw als tweede generatie allochtoon, wordt Spinoza nu ‘onze grootste Nederlandse filosoof’ genoemd. Er is vandaag de dag sprake van een opmerkelijke heropleving van de belangstelling voor Spinoza.
In deze inleiding komen twee onderdelen van zijn filosofie meer uitgebreid aan de orde: zijn mensbeeld en zijn politieke filosofie, die relevant zijn voor zowel het alledaagse individuele leven als voor het menselijk samenleven.

De mens is voor Spinoza geen rationeel wezen, maar een passioneel wezen. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk(er). De rede vermag niets tegenover de passies, tenzij ze zelf tot passie wordt, stelt hij dan ook in zijn Ethica. Toch ziet Spinoza een mogelijkheid om van de slavernij van de passies (lijden) te komen tot een gelukkig leven (leiden) vanuit de rede.

Daarnaast wordt zijn naam tegenwoordig ook genoemd in de media als het gaat over de verhouding godsdienst en politiek, de multiculturele samenleving, tolerantie en vrijheid van denken. Spinoza had hier een radicale mening over. Hij stelt geen enkele grens aan de vrijheid van denken, spreken en publiceren, en heeft een verrassend standpunt over kwetsen en beledigen. In deze lezing worden zijn argumenten voor dit radicale standpunt uiteengezet en vergeleken met de praktijk in Nederland 350 jaar later.

Mevrouw Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen,1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse hogere beroepsopleidingen, o.a. voor maatschappelijk werkers en voor architecten. Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda. Vanaf 1996 is zij werkzaam als docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg en vanaf 2011 ook aan de Universiteit van Nijmegen.

Van 1998 tot 2011 was zij ook als docent filosofie en ethiek verbonden aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven. Zij houdt zich al jaren intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder met de relatie tussen zijn theorie van de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij 21 juni 2010 promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Zij is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.

Interesse?

  • Locatie: Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg elke 4e dinsdag van de maand.
  • Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (10 euro) om 12 uur en daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
  • Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.
  • Deelname aan de hele serie lezingen met gesprek kost 35 euro, zie website voor instructies m.b.t. de betaling

Agenda