Muziekcursus | Zoeken naar wegen en grenzen

Iguanat via Pixabay Muziekcursus | Zoeken naar wegen en grenzen
Datum 15 januari
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Den Haag
Entree
5 euro

Muziek en Grenservaringen. Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Veel Bijbelse figuren belandden precies waar ze niet wilden zijn. Denk aan Abraham, Jozef, Mozes, Petrus, Paulus, Johannes van Patmos… Maar juist daar, tegen alle verwachting in, vonden ze hun ware zelf. Ook wij leven in duistere tijden, niet wetend wat de toekomst voor ons in petto heeft. Muziek kan een middel zijn om onzekerheden tegemoet te zien, verwachtingen uit te spelen en tenminste iets van harmonie te ervaren.

Tijdens de cursus luisteren we naar muziek van gevangenen en vluchtelingen. Op ‘wegen en grenzen’ zoeken we naar die breukvlakken waarop zich momenten van schoonheid voordoen.

15 januari – Zoeken naar wegen en grenzen (Gerardus van der Leeuw )

Vanuit een modern wereldbeeld, zocht de godsdienstwetenschapper Gerardus van der Leeuw, naar ‘wegen en grenzen’ tussen kunst en religie. Het ging hem daarbij om ‘momenten’ waarin de eenheid tussen artistieke schoonheid en de religie zich manifesteert. Zijn bevindingen waren van invloed op het groeiende liturgische bewustzijn in protestants Nederland.

Interesse?

  • Data: 25 september, 16 oktober, 6 november, 15 januari, 12 februari en 5 maart
  • Tijd: 10.30 – 12.30 uur
  • Leiding: Hans Jacobi
    Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Sinds 1994 is hij organist van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag
  • Remonstrantse kerk aan de Laan van Meerdervoort 955
  • Kosten: leden en vrienden betalen een vrijwillige bijdrage, andere belangstellenden betalen 5 euro per keer

Agenda