Nationale Synode

Nationale Synode
Datum 29 mei
Locatie Dordrecht

Nationale Synode
Gereformeerden, migrantenchristenen, baptisten, evangelischen… Uit alle hoeken en gaten komen christenen op 29 mei naar Dordrecht voor de allerlaatste Nationale Synode. Bijna 40 kerken tekenen een verklaring van verbondenheid. En ja, ook de Remonstranten hebben onlangs besloten om mee te doen en de Verklaring van Verbondenheid te ondertekenen.

De Nationale Synode 2019 geeft zowel qua inhoud als muzikale omlijsting uitdrukking aan de diversiteit van de kerken in Nederland. Sprekers zijn o.a. prof. dr. Bram van de Beek, dr. Hans Burger en pinkstervoorganger en socioloog dr.Samuel Lee. Ook zijn er bijdragen van Joost Röselaers, bisschop Gerard de Korte, Saskia van Meggelen, Ruben Flachen prof.dr. Erik Peels. Gospelkoor Elvis E & Friends Choir onder leiding van Elvis Ediagbonya, het Dordt College Choiruit Iowa (VS), dirigent Jan-Quintus Zwart en organist Ab Weegenaar zorgen voor muziek. Presentatie is in handen van Hella van der Wijst.

Bent u erbij? Opgave via www.nationalesynode.nl

Agenda