Online gesprek ‘Wat betekent de corona crisis voor onze samenleving?’

chiplanay via Pixabay Online gesprek ‘Wat betekent de corona crisis voor onze samenleving?’
Datum 31 mei 2020
Tijd 20:00 - 21:30 uur
Locatie Utrecht

Vanuit de werkgroep Eredienst gaan we binnen de gemeente ruimte bieden voor een gesprek over: 

  • Wat betekent de huidige corona crisis op termijn voor onze samenleving?
  • Waar gaan we naar toe, welke toekomst wacht ons, welke richting is er te duiden?

We vinden het belangrijk om als gemeente een plek te zijn waar bezinning plaatsvindt rondom maatschappelijk vragen, om een baken of broedplaats te zijn van bezinning en richting zoeken. Juist in deze roerige tijd willen we dat faciliteren, met enkele online bijeenkomsten op de zondagavond. Voor gemeente leden die het fijn vinden om met andere gemeenteleden over deze vragen  van gedachte te wisselen.

We kunnen daarbij wat er in de dienst is gezegd in de ochtend meenemen bij de start als input. Er is een lichte gespreksleiding door Toon Franken en Wendela Schenk, als vorm denken we aan een open dialoog waarin ieders gezichtspunten en vragen aan bod komen.

Meedoen?

Deze gespreksvorm (en onderwerp) wordt voorlopig twee keer georganiseerd, op zondag 17 en 31 mei van 20 tot 21.30 uur (los van elkaar bij te wonen). Als het goed bevalt plannen we door in juni.

Aanmelden graag per email bij Toon Franken toon.franken1@gmail.com.

Na je aanmelding ontvang je een bericht terug met de aanmeldgegevens voor een zoom-bijeenkomst. Als je onzeker bent of aanmelden bij zoom je gaat lukken, dan vertel je dat in je emailbericht en geef je ook je telefoonnummer door. Je wordt dan teruggebeld en op weg geholpen.

Agenda