Poortlezing ‘Religie en erotiek’

Foto: Mario Pena Zapatería Poortlezing ‘Religie en erotiek’
Datum
26 maart 2017
Tijd
15:00 uur
Locatie

Op praten over uiterlijk en lichaam rust ook in christelijke kringen vaak een taboe, om van seksualiteit nog maar te zwijgen. Religie en erotiek, ze vormen een paar apart. Met een spannende en gecompliceerde relatie, die gestalten kan aannemen variërend van innig samengaan tot een meer gedistantieerde LAT-relatie, van koele verwijdering tot levenslange vijandschap. Bepaalt het lichaam mijn identiteit? Welke rol speelt de lichamelijke component bij onze manier van denken en geloven? Eros, passie, agapè, hoe verhouden zij zich tot elkaar? Religie en seksualiteit overschrijden de grenzen van ons mens-zijn. Je raakt aan iets transcendents, iets heiligs.

De lezing wordt gegeven door predikant Reinhold Philipp. Hij  is geboren (1971) en getogen in Beieren, in het Zuiden van Duitsland en heeft in Regensburg en Passau theologie gestudeerd. Vervolgens deed hij de kerkelijke opleiding in Leiden op het seminarie van de Remonstrantse Broederschap. Sinds 1999 is hij fulltime predikant in de gemeente Den Haag en sinds september 2015 parttime verbonden aan de gemeente Delft. Hij  tevens lid van het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap (CoZa). Het spanningsveld tussen religie en erotiek heeft al jaren zijn bijzondere aandacht.

Agenda