Preek van de leek: Alexander Rinnooy Kan

Preek van de leek: Alexander Rinnooy Kan
Datum 16 februari
Tijd 11:00 uur
Locatie Eindhoven
Entree
vrijwillige bijdrage

Op zondag 16 februari gaan Alexander Rinnooy Kan en Sigrid Coenradie samen voor. Alexander Rinnooy Kan zal de preek verzorgen. Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA en tot voor kort lid van de Eerste Kamer voor D66. Het meest bekend is hij door zijn functies als voorzitter en kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW. Verder was hij rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de raad van bestuur van ING. In 2018 verscheen van zijn hand het boek Bordjes duiken: ervaringen van een optimist.

Zijn overdenking gaat over ‘schaarse talenten’. Wat is de betekenis van de gelijkenis van talenten in een onzekere en stressvolle wereld?

Collecte: Stadspastoraat

Agenda