Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

Philippe Delavie Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’
Datum 8 maart 2019
Tijd 20:00 uur
Locatie Zoetermeer
Entree
gratis
400 jaar Remonstranten: rekkelijk en precies toen en straks

Waarom is het de moeite waard om nu nog aandacht te schenken aan Arminius (1559-1609), de geestelijke vader van de Remonstranten? Omdat hij een aantal denkbeelden naar voren bracht die in zijn tijd vooruitstrevend en zelfs provocerend waren. Ze zijn dat nog steeds in 2017. Dat beweert de acteur Marijke Broekhuijsen. Ze schreef een ‘vertelvoorstelling’ over Arminius en zijn vragen. Heeft de mens een vrije wil? Destijds was dat een theologische kwestie die veel emoties opriep, nu is het de stelling van professor Dick Swaab in zijn boek Wij zijn ons brein, waarin hij betoogt dat wij geregeerd worden door onze hersenen. Is ons leven geheel bepaald, door God dan wel door onze genen of onze omgeving? ‘Mensen die geloven in een vrije wil zijn gelukkiger,’ zo meent Marijke Broekhuijsen. Ze ziet nog een andere actueel thema naar voren komen in de strijd die Arminius voerde voor de vrije wil. Zijn aanhangers waren ‘rekkelijk’ in hun opvattingen, die van zijn tegenstander werden ‘preciezen’ genoemd. Ook nu speelt de vraag hoe je enerzijds tolerant kunt zijn tegenover opvattingen en waarden die afwijken van de jouwe en anderzijds kunt opkomen voor de waarden die voor onze samenleving onopgeefbaar zijn. Kunnen we opkomen voor bepaalde idealen, zonder mensen met andere opvattingen uit te sluiten? We leven in een periode van toenemende polarisatie waarin de verworvenheden van de verlichting ter discussie staan. ‘Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk en willen niet eens in gesprek gaan met andersdenkenden.’ De ingrediënten van deze vertelvoorstelling zijn geschiedenis, verhalen en muziek. De voorstelling vindt plaats in het kader van het 400-jarig bestaan van de Remonstranten in 2019 en reist het hele land rond. Op vrijdag 8 maart 2019 wordt hij gespeeld in de Adventskerk.

Datum: vrijdag 8 maart
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Kosten: gratis toegang i.h.k.v. het jubileum 400 jaar Remonstranten
Informatie: Marcia Boeijinga, tel. 06-29359675

Agenda