Vier verdedigers van het geloof aan het woord

Foto: Ben Salter Vier verdedigers van het geloof aan het woord
Datum
23 juni 2016
Tijd
10:30 - 16:00 uur
Locatie
Entree
€ 15,-

Als je gelooft in onze moderne samenleving wordt er door velen toch een beetje aan je verstand getwijfeld. Misschien heb je het er daarom maar niet te veel over. Toch zijn er ook vandaag de dag mensen die het geloof hartstochtelijk verdedigen. Wat hebben zij te zeggen?

Op 23 juni organiseren de Seminaria (predikantenopleidingen) van de Remonstranten en de Doopsgezinden een symposium waarin vier verdedigers van het christelijke geloof aan het woord komen. Tijd en plaats: de Doopsgezinde Kerk van Haarlem, Frankestraat 24, 2011 HC Haarlem van 11.00 – 16.00 uur.

Kort geleden schreef remonstrants theoloog dr. Eginhard Meijering een  “pleidooi om te (blijven) geloven”.  Het boek heet: Ja, dat geloof ik (en wel hierom). Naast Meijering zelf, spreken drie andere ‘moderne apologeten’: remonstrants hoogleraar Christa Anbeek, de visiting professor van het Doopsgezind Seminarie Erik Borgman, en VU hoogleraar Stefan Paas, auteur van o.m. Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. De sprekers zullen hun eigen visie neerzetten en met elkaar in discussie gaan.

Agenda