ZielZin Leerhuis | Het Thomasevangelie

PublicDomainPictures via Pixabay ZielZin Leerhuis | Het Thomasevangelie
Datum 26 september 2020
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Nijmegen
Entree
5 / 7 euro

Een vergeten tekst uit het vroege christendom

Het leerhuis van dit voorjaar is gewijd aan het Thomasevangelie, een tekst uit het vroege christendom die (helaas) niet in de Bijbel terecht is gekomen. Het Thomasevangelie, voluit ‘De geheime woorden die Jezus de Levende heeft gesproken en die Didymus Judas Thomas heeft opgeschreven’, is in 1945 in de woestijn van Egypte teruggevonden. Het is een verzameling met 114 uitspraken, gelijkenissen en gesprekken die aan Jezus worden toegeschreven. Jezus verschijnt erin als de wijsheidsleraar die mensen kennis aanreikt die tot geestelijk inzicht en daarmee tot verlossing leidt. ‘Als jullie leiders tegen jullie zeggen: Kijk, het koninkrijk is in de hemel, dan zullen de vogels van de hemel er eerder zijn dan jullie. Als ze jullie zeggen: het is in de zee, dan zullen de vissen er eerder zijn dan jullie. Maar het Koninkrijk is binnen in jullie en buiten jullie. Wanneer jullie jezelf kennen, dan zullen jullie gekend worden en jullie zullen weten dat jullie de zonen van de levende Vader zijn.’ Zo luidt één van die spreuken. Zij vertegenwoordigen de opvattingen van een stroming in het christendom die afweek van de ‘grote’ stroom, van dwarse denkers dus. Daarom is het Thomasevangelie niet in de Bijbel opgenomen. Gedurende drie zaterdagmorgens zal Peter Nissen vertellen over de context en inhoud van het Thomasevangelie. Wij lezen samen een deel van de spreuken en gaan in gesprek over de wijsheid die zij ons mogelijk te bieden hebben.

Belangstelling?

  • Leiding: Peter Nissen
  • Data en tijd: zaterdagen 26 september, 17 oktober en 21 november 2020 van 10 tot 12 uur
  • Adres: DoRe kerk aan de Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen
  • Boek: Aanbevolen wordt om zelf een vertaling van het Thomasevangelie aan te schaffen, bijvoorbeeld Het evangelie van Thomas, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Riemer Roukema, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2005, ISBN 90 211 4065 9, € 14,99 (nog altijd via de boekhandel leverbaar).
  • Kosten: Per bijeenkomst € 7,00, voor studenten € 5,00. Betaling van de deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Thomasevangelie.
  • Aanmelden: I.v.m. de coronamaatregelen is aanmelden verplicht, graag per e-mail: aanmelding@dorenijmegen.nl.

Agenda