ZielZin Leerhuis | Onbekende religies uit India

OpenClipart-Vectors via Pixabay ZielZin Leerhuis | Onbekende religies uit India
Datum 24 april
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Nijmegen
Entree
5 / 7 euro

Oude wijsheidstradities uit India

Als het gaat over religie in India, denkt iedereen waarschijnlijk meteen aan het hindoeïsme en het boeddhisme. Over die twee religies weten wij allemaal wel iets. Maar India is rijk aan religieuze tradities. In dit tweede leerhuis van 2021 maken wij kennis met drie minder bekende religieuze tradities uit India. Wij horen iets over het ontstaan en de geschiedenis van die religies, over hun opvattingen en praktijken, hun feesten en rituelen en hun rol in de samenleving. De eerste bijeenkomst is gewijd aan het jaïnisme, ontstaan in dezelfde tijd als het boeddhisme en op vele punten daaraan verwant. Het jaïnisme kent een uitzonderlijk groot respect voor alle levende wezens. In de tweede bijeenkomst wordt het sikhisme voorgesteld, rond 1500 ontstaan door het optreden van een goeroe. Zijn wijsheid en die van zijn negen opvolgers zijn opgetekend in het heilige boek van de sikhs, dat in de Gouden Tempel van Amritsar wordt gekoesterd als een levende goeroe. De derde bijeenkomst is gewijd aan het zoroastrisme, ook wel mazdeïsme genoemd, in een ver verleden ontstaan in Perzië door het optreden van de profeet Zarathustra (of Zoroaster). De meeste aanhangers wonen momenteel echter in India, waar zij, naar hun herkomst uit Perzië, Parsi genoemd worden.

Belangstelling?

  • Datum en tijd: Zaterdag 24 april, 29 mei en 26 juni 2021, telkens van 10 tot 12 uur
  • Locatie: DoRe-kerkgebouw aan de prof. regoutstraat 23 Nijmegen
  • Kosten: Deelname per bijeenkomst € 7,00, voor studenten € 5,00; betaling van de deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Religies India
  • Aanmelden: Vooraf aanmelden is, in verband met de coronamaatregelen, verplicht. Dat kan via het mailadres aanmelding@dorenijmegen.nl

Agenda