Zomercursus Johan Goud ‘Vreemd in de wereld’

Emilia1512 via Pixabay Zomercursus Johan Goud ‘Vreemd in de wereld’
Datum 22 juli
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Den Haag
Entree
5 euro / 10 euro

Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus’ (beginregels van ‘Die Winterreise’ van Schubert). Het is een oude typering van de mens: dat hij/zij vreemd in de wereld komt en er vreemd ook weer uit vertrekt. Een gebaand pad lijkt niet voor hem weggelegd. Hij moet zich telkens nieuw uitvinden, in de diverse relaties waarin hij zijn leven leidt. Het thema ‘ballingschap’ heeft zo beschouwd een betekenis die ver uitreikt boven de historische gebeurtenissen waar het in eerste instantie naar verwijst. In deze vier bijeenkomsten komen de drie essentiële relaties aan de orde, waarin mensen hun vreemdheid ervaren en proberen te overwinnen. Daarbij komen iedere keer inzichten van Bijbelse, filosofische en literaire oorsprong ter sprake.

Opzet van de cursus

  • 22 juli: Nomade en ontworteld zijn als thema in de Bijbel, in de filosofie, in de literatuur
  • 24 juli: Mens en Dier – bijzondere aandacht voor wat schrijvers (Ted Hughes, Thomas Mann, Eric-Emmanuel Schmitt) over de wijsheid van kraaien en honden hebben opgemerkt
  • 27 juli: Mens en Mens – de relatie waarin we vaak de grootste vreemdheid en vijandschap ondervinden. Gedichten van Gerrit Achterberg krijgen aparte aandacht
  • 29 juli: Mens en God – met onder meer een zorgvuldige lezing van het gedicht ‘Poetry and Religion’ van de dit jaar overleden, Australische dichter Les Murray.

Meedoen?

  • Leiding: dr. Johan Goud
  • Opgave bij het bureau: tel. 070-3250779 of via email remondenhaag@hetnet.nl
  • Kosten: leden en vrienden vrijwillige bijdrage (suggestie: € 5,– per keer), belangstellenden betalen € 10.00

Agenda