Zoomkring Gelijkenissen 2: Parabels over wat verloren ging

Zoomkring Gelijkenissen 2: Parabels over wat verloren ging
Datum 29 november
Tijd 19:30 - 21:00 uur
Locatie zoom
Entree
5 euro

De Remonstranten organiseren vanaf november vijf digitale bijeenkomsten (per Zoom) over de gelijkenissen uit de bijbel. Een soort digitale kringen, zeg maar. Aanleiding en kapstok is het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’ onder redactie van Koen Holtzapffel dat begin september is verschenen. De opzet is simpel: de hieronder genoemde hoofdstukauteurs uit dat boek geven eerst een presentatie, waarna een gesprek volgt met de deelnemers aan de Zoomsessie. In het boek staan per hoofdstuk al gespreksvragen genoemd, dus het zoomgesprek kan die lijnen volgen. Per sessie kunnen maximaal 20 mensen mee doen. Geef je dus snel op.

Parabels over wat verloren ging, met Antje van der Hoek
In deze Zoomsessie gaan we in gesprek over de twee parabels over het verlorene in het Lukasevangelie. Het is opmerkelijk dat alleen Lukas deze gelijkenissen in zijn evangelie heeft opgenomen. We lezen een en ander vanuit een existentieel perspectief: waar raken de beide parabels aan onze omgang met het verlorene?

Zoomkring Gelijkenissen 2: Parabels over wat verloren ging

29 november van 19.30 tot 21.00 uur Parabels over wat verloren ging, met Antje van der Hoek. In deze Zoomsessie gaan we in gesprek over de twee parabels over het verlorene in het Lukasevangelie. Het is opmerkelijk dat alleen Lukas deze gelijkenissen in zijn evangelie heeft opgenomen. We lezen een en ander vanuit een existentieel perspectief: waar raken de beide...

bestel voor € 5.-

Volgende bijeenkomsten van de zoomkring

Agenda