Algemene Vergadering van Beraad 2019

Op 9 maart 2019 organiseren de Commissie tot de Zaken, het voorbereidingscomité van het Convent van Predikanten en het College van Curatoren een Algemene Vergadering van Beraad. Centraal zal staan de context waarin de kerk in Nederland zich bevindt en de spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders. De uitdaging die voor ons komt te liggen is: krimp onderkennen en hoop erkennen. We zullen met elkaar van gedachten wisselen over de vraag hoe u de remonstranten in 2030 ziet en welke belangen u daarbij herkent. Er zal ruimte zijn voor reflectie en inspiratie. Het belooft een enerverende dag te worden. Meld je aan!

Programma

10.00 uur: ontvangst en koffie/thee
10.20 uur: opening en welkom
10.30 uur: liturgisch moment
10.45 uur: spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders
11.15 uur: krimp onderkennen en hoop erkennen
12.00 uur: gespreksronde 1
13.00 uur: lunch
14.00 uur: gespreksronde 2
15.00 uur: koffie/thee
15.20 uur: panelgesprek
16.15 uur: liturgisch moment

Klik hier voor het volledige programma.
Download hier het congresboekje (pdf).

Locatie en bereikbaarheid

Adres

Geertekerk
Geertekerkhof 23
3511 XC  Utrecht

Klik hier voor een volledige uitleg.

Vrijwillige bijdrage

De Commissie tot de Zaken organiseert jaarlijks de Algemene Vergadering van Beraad of de Beraadsdag en de Algemene Vergadering van Bestuur. Op deze congressen ontmoeten leden elkaar, maken zij plannen en nemen zij beslissingen over de koers en richting van de Remonstranten. Naast de zaalhuur zijn er vaste kosten voor de technische ondersteuning, sprekers, aankleding, catering en overige organisatiekosten. Met een vrijwillige bijdrage van € 10,- per persoon draagt u voor ongeveer een derde bij aan de organisatiekosten van de Algemene Vergadering van Beraad.

Wij stellen het zeer op prijs als u deze dag mede mogelijk wilt maken en een bedrag naar keuze overmaakt op IBAN:

NL 39 INGB 0000 140 938 tnv Remonstrantse Broederschap; graag erbij vermelden dat uw bijdrage voor de AV van Beraad is!