5 december 2018

Sinterklaas nieuwe vriend van de Remonstranten

Geschreven door Sinterklaas
Actueel Liesbeth Orthel Sinterklaas nieuwe vriend van de Remonstranten

ierhonderd jaar Remonstrantse Broederschap is feest
n november is in Dordrecht de eerste aftrap geweest
en Ode aan de synode met daarnaast een kritische geluid
emonstranten hebben die synode toch net iets anders geduid.
oezo een ode als er een groep wordt weggestuurd?
f heeft dat nu wel lang genoeg geduurd?
aar excuses zijn Remonstranten niet aan het hengelen
och ze kunnen er toch best aardig over door jengelen
erlijk is eerlijk het ging destijds precies zoals gedacht
emonstranten hadden ook niet anders verwacht
e synode een contrastervaring van de eerste orde
uist vanuit de ontreddering namen zij de volgende horde
an kwetsbaarheid hadden zij een broertje dood
lleen met woorden hielden zij zich groot
eagerend op de zoveelste kleine obstructie
onkte Bogerman: ‘eruit!’ en volgde abductie
n daar begon het bestaan als afgescheurden
et een kijk op vrijzinnig vieren die anderen afkeurden
m vrijheid en verdraagzaamheid hebben ze gestreden
u nemen zij verantwoordelijkheid voor hetgeen zij beleden
amen op de kar trokken zij naar hun verbanningsoord
ot zij arriveerden voor Antwerpens poort
emonstrantse Broederschap werd opgericht
rminius gaf aan deze stroming zijn gezicht
u moesten de gelovigen in de Republiek worden verzorgd
hans voor predikanten aanstellingen worden geborgd
amen bouwden zij aan een organisatie met directeuren
erst in het geheim later kon dit in het openbaar gebeuren
ouwend op de visie en het geloof van hen die ons voorgingen
ealiseren wij dat we in staat zijn tot grote dingen
ok blijken wetenschap en geloof prima te combineren
r is veel om te bestuderen maar geloofsvertrouwen moet je leren
e gelijkheid van mannen en vrouwen hebben we hoog in het vaandel staan
elaties erkend van alle soorten mensen daar willen we voor gaan
eksuele voorkeur als modegril gedetermineerd
atholici hebben van ons niet veel geleerd
uwelijken inzegenen of zegenen wat een besluit
l maken die twee letters kennelijk heel veel uit
oserend als kwetsbaar maar sterk; dit is onze kerk.

Over Sinterklaas

Sinterklaas

Sinterklaas, goedheiligman, voorheen bisschop van Myra, gulle gever van snoep, cadeaus en opbouwende kritiek

Gerelateerd