9 februari 2016

Beraadsdag: we kunnen niet zonder Jezus

Geschreven door Bert Dicou
Remonstranten Foto: Chris Beraadsdag:  we kunnen niet zonder Jezus

Ik aarzelde vrij lang – ongeveer tien seconden – toen de organisatie mij vroeg om een workshop over Jezus te komen doen op de remonstrantse Beraadsdag ‘Gidsen en goeroes’ op  12 maart. Immers: wordt er in de gemiddelde remonstrantse gemeente niet al iedere week over Jezus als onze gids en onze goeroe gesproken? Het Oude Testament wordt nog wel eens overgeslagen, maar in de meeste kerken is er een dienst toch zeker een bijbellezing uit het Nieuwe Testament. Liep ik niet de kans de meest slaapverwekkende workshop van de dag te geven? Of voor niets naar Amsterdam te reizen en straks met drie mensen te zitten?

Jezus, het centrum van ons geloof

Na die tien seconden zei ik toch ‘ja’. En dat is, omdat ik het met jou wil hebben over de juistheid – al dan niet – van die onuitgesproken vooronderstelling van al die kerkdiensten, dat Jezus het centrum is van ons geloof. Klopt dat wel? Als je eens heel eerlijk jezelf bevraagt, wat is dan je antwoord op deze vraag? En, kom op, wees dan eens wat concreter: wat bedoel je daar precies mee? Op welke manier is Jezus iemand die jou de weg wijst, of scherper gesteld, op welke manier volg jij de weg die Jezus wijst?

We gaan lastige vragen niet uit de weg. Zoals die van een betrokken gemeentelid, van even geleden, die vertelde dat ze het op een gegeven moment ‘helemaal gehad had’ met altijd maar dat preken en praten over Jezus. Ze was niet van haar geloof gevallen, en had het ‘probleem’ niet met het spreken over God. Ze vroeg zich alleen af of het nodig was die ene persoon van tweeduizend jaar geleden steeds maar weer in de spotlights te zetten. Een zelfde tendens zou je kunnen bespeuren achter de landelijke reclamecampagne van de Remonstranten, waarin breed uitgepakt wordt over ‘mijn God’, en wat die wil, kan en wel of niet doet.

Zonder Jezus geen kerk

In de workshop gaan we met elkaar in gesprek. In dat gesprek zal ik niet nalaten je mijn diepste overtuiging te vertellen: dat we het hart wegsnijden uit onze geloofstraditie als we Jezus uit het centrum van onze geloofsbeleving en onze vieringen weghalen. Dat we dan sowieso beter meteen onze kerk kunnen opdoeken. Ik begrijp lang niet altijd wat Jezus bedoelt. Het staat me soms ronduit tegen wat hij zegt of doet. De concentratie van de evangeliën op zijn lijdensweg en zijn dood is verschrikkelijk. Zijn verrijzenis is een groot mysterie. En toch is mijn gids en mijn goeroe, en hoef ik geen ander. Of liever: iedereen die ik in onze tijd, in onze wereld als gids en goeroe beschouw, weerspiegelt iets van wie Jezus was. In hem heeft God zijn voornaamste woord gesproken.

 

Over Bert Dicou

Bert Dicou

Bert Dicou is predikant in de Doopgsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn en docent bij het Arminius Instituut.

Gerelateerd