7 maart 2016

Cees de Monchy officier in de orde van Oranje Nassau

Geschreven door Tom Harkema

Burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Renkum kwam zaterdagavond 5 maart woorden te kort om de maatschappelijke verdiensten van mr. Cees de Monchy te schetsen. In de passende omgeving van kasteel Doorwerth bij Arnhem klonk het bekende ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…’. Officier in de orde van Oranje Nassau, dat worden slechts weinigen, maar deze eervolle onderscheiding komt Cees volledig toe. Hij bekleedde en bekleedt vele bestuursfuncties op maatschappelijk en cultureel gebied, vooral in Rotterdam, waar hij een groot deel van zijn leven woonde. Daarnaast schreef hij diverse juridische boeken en is hij natuurlijk sinds vijf jaar voorzitter van de Commissie tot de Zaken (het landelijk bestuur) van de Remonstranten. Echtgenote en levensmaatje Marianne, kinderen, familie, vrienden en relaties waren zaterdag gezellig bijeen om samen met Cees het eerbetoon te vieren.

Motor achter campagne Remonstranten

Voor de Remonstranten is Cees de Monchy van grote betekenis. Nadat hij in 2011 aantrad als voorzitter bleek hij als snel de motor achter het plan om een halt toe te roepen aan het alsmaar dalende leden- en vriendental. Hij zette de ramen open, door niet alleen een commissie samen te stellen, maar ook door een extern onderzoeksbureau (Motivaction) de kansen en bedreigingen te laten onderzoeken. Dit mondde in november 2014 uit in de landelijke campagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’, bedoeld om de naamsbekendheid te vergroten en om nieuwe vrienden te werven. Met succes: het lijkt erop dat voor het eerst sinds jaren in 2015 de neergang is gestopt.

In een uitgebreid interview in het magazine AdRem van de Remonstranten zegt hij over de campagne: ‘Het geeft energie, het is uitdagend, het is grensverleggend en soms best wel een beetje spannend. Het is een avontuur want we gingen op weg zonder precies onze bestemming te weten. Ik ben heel blij met deze campagne want het kon zo niet doorgaan, niets doen was geen optie.’ En over de vraag wat hij na een jaar campagne voeren zag gebeuren: ‘Ik zag vooral nieuw elan en enthousiasme. Natuurlijk is er ook tegenstand, mensen die het te ver vinden gaan. Dat mag ook en houdt ons scherp.’

Nieuwe wereld dichterbij brengen

En over de Remonstrantse kerk: ‘Ik vind het belangrijk dat we een doel hebben, de ‘stip op de horizon’. Dat is uiteindelijk meer dan het voortbestaan van de Remonstranten. We zijn verplicht uit te dragen waar we voor staan en mee te bewegen in de tijd. Remonstranten willen bewegen. Ze zijn niet vastgeroest maar bereid om te zien wat er nieuw kan, wat er beter kan. Mijn droom is onderdak te bieden aan diegenen die vrijheid en verdraagzaamheid zoeken in het geheel van de christelijke kerk.

In de Nieuwe Bijbelvertaling heet het koninkrijk van God ‘De nieuwe wereld’. Het gaat erom dat ideaal van een nieuwe wereld dichterbij te brengen. De wereld waarin we nu leven is zo’n ingewikkelde plaats geworden, op zoveel plaatsen lijden mensen. Hoe we dat om kunnen keren, weet ik niet zo een-twee-drie, maar ik geloof wel dat plaatsen waar het visioen van een nieuwe wereld wordt bewaard en doorgegeven van buitengewoon grote waarde zijn om de vrede ietsje dichterbij te kunnen brengen.’

Gerelateerd