5 juli 2021

Drie nieuwe proponenten bij de Remonstranten

Geschreven door Michel Peters

Afgelopen zaterdag 3 juni was het feest in Arnhem. Op die dag hebben namelijk drie studenten aan het Remonstrants Seminarie hun proponentsexamen met goed gevolg afgelegd. Wij feliciteren van harte Susanne van der Sluijs, Mignon van Bokhoven en Anneke van der Velde met hun behaalde diploma. Zij zijn nu proponent, wat betekent dat zij beroepbaar zijn als predikant in een remonstrantse gemeente.

De film van de ‘uitslag’ van het examen en de bevestigingsdienst staat inmiddels op YouTube: (280) Proponentsexamen 3 juli 2021 in Parkstraatkerk Arnhem – YouTube.

Hun proponentscripties zijn getiteld:

  • P.A. de Génestet Remonstrants dominee te Delft, een verkenning van zijn theologie. ‘De wijsheid zoekende met een lach’. (Susanne van der Sluijs)
  • ‘Liturgie in kwetsbare tijden’, artikel gebaseerd op de masterscriptie ‘Liturgie van kwetsbaar leven: Een verkennende studie naar de contouren van een liturgie van kwetsbaar leven in het licht van de samenhang tussen grenservaringen, liturgie en theologie.’ (Mignon van Bokhoven)
  • Tussen Geest en maakbaarheid. Vernieuwing bij de PKN en de Remonstranten (Anneke van der Velde)

Deze scripties zijn hier te lezen.

Anneke van der Velde is al werkzaam als predikant bij de remonstrantse gemeente in Hoogeveen en als voorganger bij de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Susanne van der Sluijs is predikant bij de remonstrantse gemeente Doesburg en een van de initiatiefnemers van Zin In Eemland. Mignon van Bokhoven werkt als voorganger bij de Vrijzinnigen in de regio Zuid-Veluwe-Vallei (Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Wageningen)  en als geestelijk verzorger bij BrabantZorg.

 

Over Michel Peters

Michel Peters

Michel Peters (1962) werkt als projectmedewerker bij de Remonstranten. Hij studeerde Nederlands en werkte voorheen als senior beleidsmedewerker bij de mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax.

Gerelateerd