16 juni 2017

Predikanten spreken in Duitsland over ‘breuklijnen’

Geschreven door Joost Röselaers

De komende dagen verblijven dertig remonstrantse predikanten in Noord- Duitsland voor hun tweejaarlijkse retraite. Het thema van de retraite is ‘breuklijnen’. Het thema is ingegeven door discussies die de afgelopen periode in convent en broederschap hebben gespeeld. Wat zijn de lijnen waarlangs onze geloofsgemeenschap zich verder zal ontwikkelen, en zal dit een breuk vormen met het verleden? Hoe beantwoorden wij aan de uitdagingen waar we voor gesteld staan, zonder onze traditie trachten te verloochenen, en onze intellectuele scherpte te verliezen?

Deze ochtend hielden Christa Anbeek (hoogleraar aan het remonstrants seminarium) en Joost Röselaers (algemeen secretaris van de remonstranten ) een gezamenlijke presentatie, waarin het beleidsplan werd verbonden aan een theologisch plan. Vernieuwing van het plaatselijk aanbod staat de komende jaren centraal. In groepen dachten de predikanten door over mogelijke invullingen. Dat leverde spannende initiatieven op!

’s Middags was er een excursie, naar Hallig Gröde, een bijzonder mooi en afgelegen eiland in de buurt. De sfeer is uitstekend, van breuklijnen binnen de groep is vooralsnog geen sprake!

Tjaard Barnard en Joost Röselaers

Over Joost Röselaers

Joost Röselaers

Joost Röselaers is predikant in Vrijburg Amsterdam.

Gerelateerd