Zoomkring Gelijkenissen 2: Parabels over wat verloren ging

29 november van 19.30 tot 21.00 uur
Parabels over wat verloren ging, met Antje van der Hoek.
In deze Zoomsessie gaan we in gesprek over de twee parabels over het verlorene in het Lukasevangelie. Het is opmerkelijk dat alleen Lukas deze gelijkenissen in zijn evangelie heeft opgenomen. We lezen een en ander vanuit een existentieel perspectief: waar raken de beide parabels aan onze omgang met het verlorene?

5,00

De Remonstranten organiseren vanaf november vijf digitale bijeenkomsten (per Zoom) over de gelijkenissen uit de bijbel. Een soort digitale kringen, zeg maar. Aanleiding en kapstok is het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’ onder redactie van Koen Holtzapffel dat begin september is verschenen. De opzet is simpel: de hieronder genoemde hoofdstukauteurs uit dat boek geven eerst een presentatie, waarna een gesprek volgt met de deelnemers aan de Zoomsessie. In het boek staan per hoofdstuk al gespreksvragen genoemd, dus het zoomgesprek kan die lijnen volgen. Per sessie kunnen maximaal 20 mensen mee doen. Geef je dus snel op.

29 november van 19.30 tot 21.00 uur
Parabels over wat verloren ging, met Antje van der Hoek.
In deze Zoomsessie gaan we in gesprek over de twee parabels over het verlorene in het Lukasevangelie. Het is opmerkelijk dat alleen Lukas deze gelijkenissen in zijn evangelie heeft opgenomen. We lezen een en ander vanuit een existentieel perspectief: waar raken de beide parabels aan onze omgang met het verlorene?

18 januari van 19.30 – 21.00 uur
Een Antwerps tweeluik over de rijke man en de arme Lazarus, met Bert Dicou en Petra Schipper.
Petra Schipper en Bert Dicou, predikanten in Antwerpen, bespreken in een tweeluik in het boek de parabel van de rijke man en de arme Lazarus. Petra werkt als stadspredikant en is present bij mensen die in armoede leven, Bert in een gewone gemeente waar wellicht de rijke man zich het gemakkelijkst laat contextualiseren. Hoe nabij durven de deelnemers aan deze avond de kwestie te laten komen? Gaan we zomaar genoegen nemen met de schijnbaar onoverbrugbare kloof die ‘arme Lazarus’ en ‘rijke mens’ scheiden?

10 februari 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving, met Evelijne Swinkels.
Geen ogen die nieuwsgieriger, meer verlangend, gretiger kunnen kijken dan die van een kind. Wat kan ik als volwassen gelovige daar soms naar terugverlangen. Zo in het leven te kunnen staan: onbevangen, zonder oordeel, nieuwsgierig, vol verwachting. Jezus spreekt erover, de Transactionele Analyse leert ons daarover, ik dicht er graag over. Daarover delen we in deze kring.

9 maart 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Over Jezus, de wijnstok en Johannes, met Joep de Valk
Bij Johannes geen klassieke gelijkenissen. Wel vergelijkende beelden, die ook dienen ter verduidelijking. De zogenaamde “ik ben” uitspraken, culminerend in de gelijkenis ofwel het beeld van de wijnstok en de ranken. Het gaat over een mystieke beloftevolle verbondenheid met Jezus, dwars door de eeuwen heen.

Gerelateerde producten