Zoomkring Gelijkenissen 4: Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving

10 februari 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving, met Evelijne Swinkels.
Geen ogen die nieuwsgieriger, meer verlangend, gretiger kunnen kijken dan die van een kind. Wat kan ik als volwassen gelovige daar soms naar terugverlangen. Zo in het leven te kunnen staan: onbevangen, zonder oordeel, nieuwsgierig, vol verwachting. Jezus spreekt erover, de Transactionele Analyse leert ons daarover, ik dicht er graag over. Daarover delen we in deze kring.

5,00

De Remonstranten organiseren vanaf november vijf digitale bijeenkomsten (per Zoom) over de gelijkenissen uit de bijbel. Een soort digitale kringen, zeg maar. Aanleiding en kapstok is het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’ onder redactie van Koen Holtzapffel dat begin september is verschenen. De opzet is simpel: de hieronder genoemde hoofdstukauteurs uit dat boek geven eerst een presentatie, waarna een gesprek volgt met de deelnemers aan de Zoomsessie. In het boek staan per hoofdstuk al gespreksvragen genoemd, dus het zoomgesprek kan die lijnen volgen. Per sessie kunnen maximaal 20 mensen mee doen. Geef je dus snel op.

10 februari 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving, met Evelijne Swinkels.
Geen ogen die nieuwsgieriger, meer verlangend, gretiger kunnen kijken dan die van een kind. Wat kan ik als volwassen gelovige daar soms naar terugverlangen. Zo in het leven te kunnen staan: onbevangen, zonder oordeel, nieuwsgierig, vol verwachting. Jezus spreekt erover, de Transactionele Analyse leert ons daarover, ik dicht er graag over. Daarover delen we in deze kring.

9 maart 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Over Jezus, de wijnstok en Johannes, met Joep de Valk
Bij Johannes geen klassieke gelijkenissen. Wel vergelijkende beelden, die ook dienen ter verduidelijking. De zogenaamde “ik ben” uitspraken, culminerend in de gelijkenis ofwel het beeld van de wijnstok en de ranken. Het gaat over een mystieke beloftevolle verbondenheid met Jezus, dwars door de eeuwen heen.

Gerelateerde producten