Webshop

Zoomkring Gelijkenissen 1: Parabels gaan van hand tot hand

2 november 2021 van 19.30 – 21.00 uur
Parabels gaan van hand tot hand, met Koen Holtzapffel.
Wat is een parabel, wat hebben gelijkenissen met Jezus van doen, de geschiedenis van de parabel, parabels als literatuur.

Bestellen

Zoomkring Gelijkenissen 2: Parabels over wat verloren ging

29 november van 19.30 tot 21.00 uur
Parabels over wat verloren ging, met Antje van der Hoek.
In deze Zoomsessie gaan we in gesprek over de twee parabels over het verlorene in het Lukasevangelie. Het is opmerkelijk dat alleen Lukas deze gelijkenissen in zijn evangelie heeft opgenomen. We lezen een en ander vanuit een existentieel perspectief: waar raken de beide parabels aan onze omgang met het verlorene?

Bestellen

Zoomkring Gelijkenissen 3: Een Antwerps tweeluik over de rijke man en de arme Lazarus

18 januari 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Een Antwerps tweeluik over de rijke man en de arme Lazarus, met Bert Dicou en Petra Schipper.
Petra Schipper en Bert Dicou, predikanten in Antwerpen, bespreken in een tweeluik in het boek de parabel van de rijke man en de arme Lazarus. Petra werkt als stadspredikant en is present bij mensen die in armoede leven, Bert in een gewone gemeente waar wellicht de rijke man zich het gemakkelijkst laat contextualiseren. Hoe nabij durven de deelnemers aan deze avond de kwestie te laten komen? Gaan we zomaar genoegen nemen met de schijnbaar onoverbrugbare kloof die ‘arme Lazarus’ en ‘rijke mens’ scheiden?

Bestellen

Zoomkring Gelijkenissen 4: Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving

10 februari 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving, met Evelijne Swinkels.
Geen ogen die nieuwsgieriger, meer verlangend, gretiger kunnen kijken dan die van een kind. Wat kan ik als volwassen gelovige daar soms naar terugverlangen. Zo in het leven te kunnen staan: onbevangen, zonder oordeel, nieuwsgierig, vol verwachting. Jezus spreekt erover, de Transactionele Analyse leert ons daarover, ik dicht er graag over. Daarover delen we in deze kring.

Bestellen

Zoomkring Gelijkenissen 5: Over Jezus, de wijnstok en Johannes

9 maart 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Over Jezus, de wijnstok en Johannes, met Joep de Valk
Bij Johannes geen klassieke gelijkenissen. Wel vergelijkende beelden, die ook dienen ter verduidelijking. De zogenaamde “ik ben” uitspraken, culminerend in de gelijkenis ofwel het beeld van de wijnstok en de ranken. Het gaat over een mystieke beloftevolle verbondenheid met Jezus, dwars door de eeuwen heen.

Bestellen

Geef mij die dwaze meisjes maar

Bestel nu  het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’  onder redactie van remonstrants predikant Koen Holtzapffel. 

Bestellen

Veertig jaar vrijzinnig theologiseren

Peter Korver, achttien jaar predikant in De Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, gaat begin april met emeritaat. Bij die gelegenheid verschijnt er van zijn hand het boek, ‘Uitgelezen. Veertig jaar vrijmoedig en vrijzinnig lezen’.

Bestellen

Bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’

De Remonstranten publiceren op 2 maart 2021 de bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’ over de oplopende tegenstellingen in onze  samenleving en de bestrijding van polarisatie. Je kunt hem downloaden of de papieren versie hier bestellen.

Bestellen

Het kerstverhaal x 10

Voor de derde keer heeft Nelleke Viëtor tien kerstverhalen geschreven. Kerstverhalen om bij een kerstbijeenkomst of een kerstdiner te kunnen voorlezen.

Bestellen