Jouw bijdrage voor de Remonstranten is zeer welkom!

Veel dank voor jouw bijdrage.

[max_mollie_donate button=”button button-primary”]


De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd als ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde. RSIN: 002611107.
Terug naar Remonstranten.nl