Remonstranten

Het begin van de veertigdagentijd vandaag. Jezus komt terug uit de woestijn en kondigt het Rijk van God aan, schrijft At Ipenburg. ‘Dat is de revolutie, het geloof dat het Rijk van God komt en er al is’.  Moeten we alleen wel goed kijken. 
https://t.co/Mv2SaoXxg9

Het begin van de veertigdagentijd vandaag. Jezus komt terug uit de woestijn en kondigt het Rijk van God aan, schrijft At Ipenburg. ‘Dat is de revolutie, het geloof dat het Rijk van God komt en er al is’. Moeten we alleen wel goed kijken. https://t.co/Mv2SaoXxg9
26 februari 2020
26 februari 2020

Na carnaval #veertigdagentijd

Met carnaval is er dagen lang alle denkbare vrolijkheid en gekheid. De dag erna is het Aswoensdag. Dan tekent de priester in de katholieke kerk op het voorhoofd van de aanwezigen een askruisje, waarbij hij tegen je zegt: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.’ Tegenwoordig zegt men vaak ook: ‘Bekeert.. Lees verder

Wat een mooie activiteit weer van vernieuwingspredikant Sigrid Coenradie in Eindhoven. https://t.co/HhYtXT9AHS https://t.co/X7AVW6Wczc

Wat een mooie activiteit weer van vernieuwingspredikant Sigrid Coenradie in Eindhoven. https://t.co/HhYtXT9AHS https://t.co/X7AVW6Wczc
25 februari 2020

Fride Bonda schreef een essay over de levensmoed van een bloedvloeiende vrouw uit de bijbel in het Nederlands Dagblad op 21 februari. Een bewerking van het hoofdstuk dat ze schreef in het boek ‘Mijn held en ik’.
https://t.co/10s3wi09Cb

Fride Bonda schreef een essay over de levensmoed van een bloedvloeiende vrouw uit de bijbel in het Nederlands Dagblad op 21 februari. Een bewerking van het hoofdstuk dat ze schreef in het boek ‘Mijn held en ik’. https://t.co/10s3wi09Cb
24 februari 2020

Op adem komen

Korte meditatieve viering op de maandagavond. We lezen een tekst, zingen een lied of luisteren naar muziek. Eventueel kunnen we van gedachten wisselen, maar we willen vooral samen, zittend in een kring, stil zijn. Daarna gaat ieder weer – geïnspireerd, zo hopen we ‒ huiswaarts. De meditatieve viering begint om 20 uur en duurt ongeveer.. Lees verder

Op adem komen

Korte meditatieve viering op de maandagavond. We lezen een tekst, zingen een lied of luisteren naar muziek. Eventueel kunnen we van gedachten wisselen, maar we willen vooral samen, zittend in een kring, stil zijn. Daarna gaat ieder weer – geïnspireerd, zo hopen we ‒ huiswaarts. De meditatieve viering begint om 20 uur en duurt ongeveer.. Lees verder

14 februari 2020

Alles is liefde

In liefde heeft alles betekenis, van terloopse tederheid tot gewoonweg ‘nee’ en goudgeringde zinnelijkheid daar ergens tussenin… Lees verder

Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen.

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Nee hoor, de remonstrantse auteurs vinden de bijbel een fantastisch boek, de bijbel wijst hen de weg. Aan de hand van thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen die op hun, vrijzinnige manier. Verschenen in maart 2017.
Download nu 2017 Handleiding Weg met de Bijbel voor bespreking van het boek.  

Bestellen
26 februari 2020

Na carnaval #veertigdagentijd

Met carnaval is er dagen lang alle denkbare vrolijkheid en gekheid. De dag erna is het Aswoensdag. Dan tekent de priester in de katholieke kerk op het voorhoofd van de aanwezigen een askruisje, waarbij hij tegen je zegt: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.’ Tegenwoordig zegt men vaak ook: ‘Bekeert.. Lees verder

20 februari 2020

Superman is er niks bij!

Het thema van de komende Boekenweek luidt: ‘Rebellen en dwarsdenkers’. Mooi thema, zouden helden daar ook onder vallen? In het boek Mijn held en ik passeren elf bijbelse helden de revue… Lees verder

Waar ligt mijn verantwoordelijkheid en waar begint de jouwe?

Waar ligt mijn verantwoordelijkheid en waar begint de jouwe?
18 februari 2020

Soms is je leven een lichtpuntje voor een ander, zomaar!

Het miezert. De fel gele forsythia  steekt schijnheilig af tegen de donkere lucht. Ik laat de hond uit. De strakgespannen lijn verraadt de verhouding tussen hem en mij. Symbool voor mijn worstelende omgang met het leven van dit moment. Ik ben mistroostig… Lees verder

Vriendschap

Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie. Tegenwoordig is het woord wat besmet. We noemen ons hedendaags liever Remonstranten… Lees verder

Het begin van de veertigdagentijd vandaag. Jezus komt terug uit de woestijn en kondigt het Rijk van God aan, schrijft At Ipenburg. ‘Dat is de revolutie, het geloof dat het Rijk van God komt en er al is’.  Moeten we alleen wel goed kijken. 
https://t.co/Mv2SaoXxg9

Het begin van de veertigdagentijd vandaag. Jezus komt terug uit de woestijn en kondigt het Rijk van God aan, schrijft At Ipenburg. ‘Dat is de revolutie, het geloof dat het Rijk van God komt en er al is’. Moeten we alleen wel goed kijken. https://t.co/Mv2SaoXxg9
26 februari 2020

Lezing Erdal Balci: Het islamitische geloof in het licht van de Verlichting

Erdal Balci zal een lezing geven over zijn jeugd als gastarbeiderszoon in Nederland. Hij heeft daarin aan den lijve ervaren hoe het Nederlandse overheidsbeleid van integratie met behoud van eigen identiteit leidde tot een uitbreiding van het belang van het islamitische geloof in migrantengezinnen… Lees verder