Remonstranten
6 december 2019

Freek de Jonge overweegt vluchtelingen in huis te nemen

Freek de Jonge denkt erover vluchtelingen in huis te nemen. De cabaretier zegt dit in een openhartig interview voor het tijdschrift AdRem… Lees verder

Freek de Jonge denkt erover vluchtelingen in huis te nemen. De cabaretier zegt dit in een openhartig interview in ons tijdschrift AdRem dat vandaag verschijnt. 
https://t.co/qUzk1kdagc

Freek de Jonge denkt erover vluchtelingen in huis te nemen. De cabaretier zegt dit in een openhartig interview in ons tijdschrift AdRem dat vandaag verschijnt. https://t.co/qUzk1kdagc
6 december 2019
5 december 2019

Sinterklaas lijkt wel remonstrant

Victorie kraaiden de remonstranten dit jaar triomfantelijk De andere kerken reageerden daarop instantelijk Remonstranten als eerste afsplitsing in de Nederlandse reformatie Dat gaf destijds de nodige consternatie En zuur is het zeker dat nu juist deze club rebellen Vandaag de dag met veel bravoure kan vertellen Wij zijn ouder dan jullie allemaal tezamen Ga je.. Lees verder

Wat kent Sinterklaas de Remonstranten goed zeg!  Ongelofelijk dat hij precies weet wat er het afgelopen jaar bij ons is gebeurd. 
https://t.co/WCwYkMUnJ0

Wat kent Sinterklaas de Remonstranten goed zeg! Ongelofelijk dat hij precies weet wat er het afgelopen jaar bij ons is gebeurd. https://t.co/WCwYkMUnJ0
5 december 2019
5 december 2019

Net als Sint en Piet, God bestaat helemaal niet

Weet je nog, die toornige oudtestamentische god, waarmee je misschien wel bent groot gebracht? ‘Want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.’.. Lees verder

‘Niet boos worden op God die de ellende in de wereld laat gebeuren’, zegt André Meiresonne. ‘Een goede en almachtige god is een foute aanname. Net als Sinterklaas en Zwarte Piet: die god bestaat helemaal niet.’ 
https://t.co/rRvQ3JHU3c

‘Niet boos worden op God die de ellende in de wereld laat gebeuren’, zegt André Meiresonne. ‘Een goede en almachtige god is een foute aanname. Net als Sinterklaas en Zwarte Piet: die god bestaat helemaal niet.’ https://t.co/rRvQ3JHU3c
5 december 2019
6 december 2019

Freek de Jonge overweegt vluchtelingen in huis te nemen

Freek de Jonge denkt erover vluchtelingen in huis te nemen. De cabaretier zegt dit in een openhartig interview voor het tijdschrift AdRem… Lees verder

1 december 2019

Hul je niet in cynisme #Advent

Het was donker, vroeg al in de avond. Vanuit een airconditioned gedeelte van de trein liepen wij het plein op voor het station. Wij, ik was gelukkig niet alleen… Lees verder

Vriendschap

Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie. Tegenwoordig is het woord wat besmet. We noemen ons hedendaags liever Remonstranten… Lees verder

5 december 2019

Net als Sint en Piet, God bestaat helemaal niet

Weet je nog, die toornige oudtestamentische god, waarmee je misschien wel bent groot gebracht? ‘Want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.’.. Lees verder

Freek de Jonge denkt erover vluchtelingen in huis te nemen. De cabaretier zegt dit in een openhartig interview in ons tijdschrift AdRem dat vandaag verschijnt. 
https://t.co/qUzk1kdagc

Freek de Jonge denkt erover vluchtelingen in huis te nemen. De cabaretier zegt dit in een openhartig interview in ons tijdschrift AdRem dat vandaag verschijnt. https://t.co/qUzk1kdagc
6 december 2019

Waar ligt mijn verantwoordelijkheid en waar begint de jouwe?

Waar ligt mijn verantwoordelijkheid en waar begint de jouwe?

Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen.

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Nee hoor, de remonstrantse auteurs vinden de bijbel een fantastisch boek, de bijbel wijst hen de weg. Aan de hand van thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen die op hun, vrijzinnige manier. Verschenen in maart 2017.
Download nu 2017 Handleiding Weg met de Bijbel voor bespreking van het boek.  

Bestellen
5 december 2019

Sinterklaas lijkt wel remonstrant

Victorie kraaiden de remonstranten dit jaar triomfantelijk De andere kerken reageerden daarop instantelijk Remonstranten als eerste afsplitsing in de Nederlandse reformatie Dat gaf destijds de nodige consternatie En zuur is het zeker dat nu juist deze club rebellen Vandaag de dag met veel bravoure kan vertellen Wij zijn ouder dan jullie allemaal tezamen Ga je.. Lees verder

Cursus ‘Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e eeuwse Jodendom’

Hoe wordt door moderne joodse denkers naar de mens gekeken? En in hoeverre heeft de shoah (holocaust) het joodse denken over de mens en over de oorsprong van kwaad en lijden beïnvloed? Elke avond heeft een apart thema, zie hieronder. woensdag 9 december 2019: Abraham Heschel Abraham Joshua Heschel was rabbijn in de V.S., tijdgenoot.. Lees verder