Geloof begint bij jou!

 

Lees meer

 

Meer berichten
Remonstranten
13 september 2018

Het gelaat van de ander, daar gaat het om

Geloven is voor mij nooit in de eerste plaats een zaak van inhouden geweest. Misschien heb ik me daarom nooit zo aangetrokken gevoeld tot de studie van de geloofsleer (de dogmatiek dus). Geloven is een houding die aan je gedachten en je handelingen voorafgaat… Lees verder

Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie – Ludwig van Beethoven

Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie – Ludwig van Beethoven
30 augustus 2018

70 jaar Wereldraad van Kerken: niet langer blank, protestants en mannelijk

In 1948 bepleitte de remonstrantse theoloog H.J. Heering de toetreding van de Remonstranten tot de Wereldraad van Kerken omdat zij daar ‘heilzame afgunst’ kunnen koesteren op wat andere kerken wel hebben en zij niet… Lees verder

Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen.

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Nee hoor, de remonstrantse auteurs vinden de bijbel een fantastisch boek, de bijbel wijst hen de weg. Aan de hand van thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen die op hun, vrijzinnige manier. Verschenen in maart 2017.
Download nu 2017 Handleiding Weg met de Bijbel voor bespreking van het boek.  

Bestellen

In gesprek: De tien geboden, wat betekenen ze voor ons?

In een serie interviews in het dagblad Trouw werd aan heel verschillende mensen gevraagd wat de tien geboden in hun leven betekenden. Dat leverde een boeiend geheel aan levenservaringen en overtuigingen op. Aan ons ook die vraag: wat betekenen deze geboden – richtlijnen voor ons leven en ons geloof. We gaan er over met elkaar.. Lees verder

3 september 2018

Bel de dierenbescherming, Marietje heeft vlinders in de buik!

Wat mijn docent Nederlands destijds niet gelukt is, heb ik later en vooral gaandeweg geleerd; dat er een taal is van de gewone dagelijkse dingen, de taal van concrete voorstellingen, de taal van het nuchtere verstand, maar dat er óók een taal is van ongrijpbare dingen, van emotie, van verbeelding, poëtische taal, beeldspraak, symbooltaal… Lees verder

10 september 2018

Geloof laten we hierbij vallen

Allereerst zou ik willen afrekenen met het woord ‘geloof’. Zo versleten en misbruikt en meteen geassocieerd met iets kinderlijks en het woordje ‘wat’. Wát geloof je dan? Geloofsinhouden. Vreselijk woord… Lees verder

Geen verdriet en ellende meer, maar door te spelen meer genieten van het leven. Christa Anbeek leerde het van haar kleinzoon. Dat proces beschrijft ze in haar nieuwe boek ‘Voor Joseph en zijn broer’. Gisteren, 18 september, vertelde ze erover in Trouw.
https://t.co/SssbtbM8ce

Geen verdriet en ellende meer, maar door te spelen meer genieten van het leven. Christa Anbeek leerde het van haar kleinzoon. Dat proces beschrijft ze in haar nieuwe boek ‘Voor Joseph en zijn broer’. Gisteren, 18 september, vertelde ze erover in Trouw. https://t.co/SssbtbM8ce
19 september 2018