Geloof begint bij jou!

 

Lees meer

 

Meer berichten
Remonstranten
24 september 2018

De geboorte van de verlichte predikant

Na een lange boekenreeks, waaronder een drietal titels gewijd aan het thema ‘Remonstranten en de Verlichting’ is Simon Vuyk nu tot een slotaccoord gekomen met een studie over de taakverbreding van de verlichte predikant. Hij noemt het zijn zwanenzang, maar je weet het maar nooit bij deze immer productieve onderzoeker en auteur!.. Lees verder

Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen.

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Nee hoor, de remonstrantse auteurs vinden de bijbel een fantastisch boek, de bijbel wijst hen de weg. Aan de hand van thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen die op hun, vrijzinnige manier. Verschenen in maart 2017.
Download nu 2017 Handleiding Weg met de Bijbel voor bespreking van het boek.  

Bestellen

Drie keer in gesprek: Waarden in beweging

De tien geboden in gesprek met de moderne filosofie De filosoof Hans Achterhuis en emeritus hoogleraar Franse taal en letterkunde Maarten van Buuren hebben een lezenswaardig boek geschreven over de Tien Geboden, de morele basis van het oude Israël. Wat als je de Tien Geboden in gesprek brengt met moderne filosofen als Spinoza, Nussbaum of.. Lees verder

Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie – Ludwig van Beethoven

Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie – Ludwig van Beethoven

Zijn Remonstranten oranjegezind? Eind 18e eeuw hing de avant-garde in ieder geval de Bataafse Republiek aan. Staat te lezen in het nieuwste boek dat Simon Vuyk publiceert over Remonstranten en de Verlichting. Eric Cossee wijdt er een bespreking aan.
https://t.co/gO9geY1bG9

Zijn Remonstranten oranjegezind? Eind 18e eeuw hing de avant-garde in ieder geval de Bataafse Republiek aan. Staat te lezen in het nieuwste boek dat Simon Vuyk publiceert over Remonstranten en de Verlichting. Eric Cossee wijdt er een bespreking aan. https://t.co/gO9geY1bG9
24 september 2018
21 september 2018

PKN en Remonstranten kunnen wél samen geloven

Vanmorgen spoedde ik me naar de metro in Rotterdam CS. Boven de metro-ingang hangt een spreuk van Erasmus. Ik ben hem al talloze keren gepasseerd, maar vandaag trof hij doel. Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten. Hoe relevant voor waar we in Dordrecht mee bezig zijn, dacht ik: een gezamenlijke dienst van Remonstranten en de.. Lees verder

13 september 2018

Het gelaat van de ander, daar gaat het om

Geloven is voor mij nooit in de eerste plaats een zaak van inhouden geweest. Misschien heb ik me daarom nooit zo aangetrokken gevoeld tot de studie van de geloofsleer (de dogmatiek dus). Geloven is een houding die aan je gedachten en je handelingen voorafgaat… Lees verder

10 september 2018

Geloof laten we hierbij vallen

Allereerst zou ik willen afrekenen met het woord ‘geloof’. Zo versleten en misbruikt en meteen geassocieerd met iets kinderlijks en het woordje ‘wat’. Wát geloof je dan? Geloofsinhouden. Vreselijk woord… Lees verder