Wiki

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn fascinerend. Ze leveren volop materiaal voor geestige en minder geestige sketches. Want mannen en vrouwen zijn verschillend: ‘Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus’. De titel van de bestseller van John Gray is spreekwoordelijk geworden.

Mijn God laat vrouwen voorgaan

Ondanks dat de positie van vrouwen in de kerk de afgelopen eeuw sterk is verbeterd is 'Mijn God laat vrouwen voorgaan' een appèl om de eenzijdige kijk op gender binnen de kerk te doorbreken.  Lees verder

Man-vrouw-verschillen in de hersenen Biologen kunnen je haarfijn uitleggen waar ‘m dat verschil in zit: de hersenen namelijk. Specifieker: in de verschillen tussen (de ontwikkeling van) de hersenhelften. Om evolutionaire redenen hebben mannen door hun hersenstructuur over het algemeen een groter ruimtelijk en wiskundig inzicht, en zijn vrouwelijke hersenen vaker natuurtalenten op sociaal en communicatief. (Lees verder)

Mindfulness

In onze huidige westerse cultuur is veel aandacht voor het lichaam. Omdat geestelijk welbevinden invloed heeft op de prestaties van ons lichaam, is er daarmee ook aandacht voor de geest. We spreken ook wel van mindfulness. Bewust eten en drinken is belangrijk. Yoga is populairder dan ooit. En bij wijze van spreken ‘iedereen’ gaat naar de sportschool.

Mijn God gelooft in mij

Welk beeld van God heb ik als ik zeg: ‘Mijn God gelooft in mij?’  Lees verder

Lichaamscultuur en vergeestelijking is mindfulness voor het hele lichaam Hoe verhouden lichaamscultuur en vergeestelijking zich tot elkaar als het om geloven gaat? Het lijken twee uitersten, maar ze liggen dichter bij elkaar dan je denkt. Behoorlijk mindful eigenlijk. Lichaamscultuur Onze Europese lichaamscultuur is ontstaan uit twee. (Lees verder)

Humor en God

God mag dan tegen een grapje kunnen volgens de remonstrantse campagne, maar hoe grappig is God zelf? Maakt God bijvoorbeeld grappen? Zijn er in de Bijbel sporen te vinden van goddelijke humor? Zodra je je gaat verdiepen in het onderwerp God en humor blijkt dat deze vragen maar moeilijk expliciet te beantwoorden zijn. Maar evengoed is de bewering dat God geen humor zou hebben niet hard te maken. Combinatie humor en God ligt gevoelig Humor zien in Gods handelen of in Bijbelse situaties ligt gevoelig. Je hoeft maar wat rond te neuzen op fora over ‘god en humor’ en ‘heeft. (Lees verder)