Agenda

Creatief psalmen lezen

Adventskerk Julianalaan 3, Zoetermeer

Exegesekring waarin we oude psalmen weer tot leven wekkenJe kunt de Bijbel op tal van manieren lezen. Er zijn verschillende exegetische methoden en diverse bijbelvertalingen, die je soms net even anders naar een tekst laten kijken. In deze workshop willen we dat veld met elkaar verkennen door met elkaar de Psalmen te lezen op creatieve

De filosofie van de verwondering

Remonstranten Naarden-Bussum Koningslaan 2/B, Bussum

Hoe kunnen we in de drukke tijden waarin we leven nog een innerlijk leven cultiveren? Op welke manieren kunnen we ons nog verwonderen over het bestaan? In zes middagen verkennen we de vraag wat verwondering eigenlijk is en hoe we dat in ons leven kunnen cultiveren. Onze eigen ervaringen en levenswijsheid vormen het vertrekpunt en

Compassietraining door ds. Florus Kruyne

Yogacentrum Bunnik Smalleweg 8/B, Bunnik

De compassietraining is een logisch vervolg op de mindfulnesstraining (MBSR/MBCT). Mildheid of compassie is vaak impliciet aanwezig in de mindfulnesstraining als één van de houdingsaspecten, maar verdient bij nader inzien meer expliciete aandacht. In alle grote levensbeschouwelijke tradities neemt het cultiveren van deze liefdevolle kwaliteiten een grote plaats in. In de Christelijke traditie wordt meestal

Cursus | Samen poëzie lezen

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen. De gedichten die we lezen, zullen mede in het licht staan van het jaarthema: vele talen,

€5

Lekenpreek door Paul Haenen

Oosterbeek

Paul Haenen (1946) begon op jonge leeftijd zijn carrière als journalist en programmamaker. Met zijn karakters Dominee Gremdaat en Margreet Dolman werd hij bekend bij een groot publiek. Haenen schreef toneelstukken, treedt op als cabaretier en vertolkt de stemmen van Bert en Grover in Sesamstraat. Ook maakte hij, meestal samen met zijn man Dammie van

Kapelcafé | Workshop verhalen vertellen

De Kapel ‘s-Gravelandseweg 144, Hilversum

Luisteren, genieten, vertellen Ooit gedroomd van een publiek dat aan je lippen hangt bij het vertellen van eenverhaal ? Dit najaar wordt dat werkelijkheid!In het Kapelcafé wordt een workshop gegeven vol tips en inspiratie om van een verhaal echt een verhaal te maken / je toehoorders mee te krijgen in je verhaal/ zo beeldend mogelijk

€7,50

In Gesprek ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’

Dorekerk Meppel Vledderstraat 20, Meppel

Er komt in Meppel een gespreksgroep rondom het tweede boek van Fokke Obbema: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’. Het boek vormt een bundeling van interviews. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook geeft Obbema zijn kijk op de

Simone Weil en de noodzaak van anders denken

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Het boeiende en interessante leven en denken van de Frans-joodse filosofe Simone Weil (1909-1943) verkennen we met als basis de recent verschenen bundel Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van anders denken (2021). Weil was een politiek geëngageerd denker, nam deel aan de Spaanse Burgeroorlog maar had ook een sterk mystieke kant. In de drie

€25

Oriëntatiecursus | De Bijbel, wat is dat voor een boek?

Arminiuskerk Museumpark 3, Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

Bijbelcursus | Gelijkenissen in het Nieuwe Testament

Remonstranten Leeuwarden

Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen of parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere perspectieven

€5

In gesprek | Binnenwereld Buitenwereld

Remonstranten Naarden-Bussum Koningslaan 2/B, Bussum

Naar aanleiding van een actueel maatschappelijk thema gaan we met elkaar in gesprek. Hoe werken de gebeurtenissen in op ons leven? Hoe verhouden wij ons tot er wat er om ons heen gebeurt? Mee praten? Data en tijd: elke eerste woensdag van de maand 5 oktober, 2 november, 7 december en verder in 2023Leiding: ds.

€5

Excursie | In de ban van Ararat

De tentoonstelling In de ban van Ararat. Schatten uit het oude Armenië geeft een prachtig beeld van deze oude cultuur tot aan de komst van het Christendom. Centraal punt is de berg Ararat waar volgens bijbelverhaal en oude legende de Ark van Noach gestrand is. Nog steeds zijn er arkzoekers actief. We reizen (vanaf Utrecht