Agenda

Vluchteling in Europa: gast of last? #webinar

Het onderwerp van asielzoekers en vluchtelingen beheerst de media en de politiek. In Europa worden nieuwe regels ontworpen voor een nieuw migratiebeleid. In juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement die de verdere uitvoering van de regels voor een deel zal bepalen. Want migratie wordt ervaren als last. De Werkgroep vluchtelingen van de Raad

Landelijke contactledendag

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Hoe houd je contact met elkaar binnen een kerkelijke gemeente? Hoe organiseer je dat, zonder dat je daarbij jezelf voorbijloopt? In alle remonstrantse gemeentes leven deze vragen, maar de organisatie van dit contact-houden-met-elkaar is overal net wat anders georganiseerd, of een enkele keer weggevallen. Op 28 mei gaan we hierover met elkaar in gesprek om

Filosofisch café met Ronald van Raak

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

Ronald van Raak zal een inleiding houden over Erasmiaanse waarden. Na de inleiding is er ruimte voor discussie, die geleid wordt door dr. Johan Goud, emeritus-predikant van Den Haag. Vervolgens is er gelegenheid om met elkaar na te praten en een glaasje te drinken. Ronald van Raak Van Raak studeerde maatschappijgeschiedenis en wijsbegeerte aan de

Filosofiecafé met Martijn Veltkamp ‘Het raadsel van het ik’

Tresoar Boterhoek 1, Leeuwarden

De schijnbaar simpele vraag 'Wie ben ik?' houdt ons vandaag de dag meer dan ooit bezig. We worden gestimuleerd onszelf te zijn, ons Ware Zelf te ontdekken, en een levenspad te kiezen dat bij ons past. Maar kan dat wel? Kunnen we onszelf wel écht kennen? Als we een beeld hebben van wie we zijn,

€10

Karin Amatmoekrim ‘In wat voor land leven we eigenlijk?’

Dommelhoefkerk Dommelhoefstraat 1a, Eindhoven, Nederland

In wat voor land leven wij eigenlijk? Dat is een vraag die ons als remonstranten in Eindhoven ter harte gaat, in het licht van het koloniale verleden van Nederland en hoe dat doorwerkt in onze samenleving nu. Die vraag is des te urgenter nu polarisatie en populisme de boventoon voeren. In gesprek met schrijver Karin

€5

Zomercursus ‘De macht van mythen en hoe het verder ging met de mensheid’

Lokhorstkerk Pieterskerkstraat 1, Leiden

Dit jaar vindt er weer een zomercursus plaats in de Lokhorstkerk op de drie woensdagavonden 5, 12 en 19 juni. Em. hoogleraar interculturele literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden Mineke Schipper laat ons zien hoe verschillende verteltradities met fundamentele menselijke vragen omgaan, namelijk waar komen we vandaan en hoe ontstonden daarbij mannen en vrouwen, en hoe

Heelaldienst in Haarlem: poëzie, muziek, kunst

Remonstrantse Kerk Haarlem, Prins Hendrikstraat 2, Haarlem

De muziekdienst van 9 juni staat in het teken van het heelal. Gerrie Meijers zal het stuk Dwarf Planets van Huib Henrichs (astronoom, componist en fotograaf) uitvoeren op de piano. In deze dienst worden ook kunstwerken van Vera Bruggeman tentoongesteld en worden gedichten van Gerard Beentjes voorgedragen. Ds. Sabine du Croo leidt deze dienst. Een veelzijdige ochtend

Zomercursus ‘De macht van mythen en hoe het verder ging met de mensheid’

Lokhorstkerk Pieterskerkstraat 1, Leiden

Dit jaar vindt er weer een zomercursus plaats in de Lokhorstkerk op de drie woensdagavonden 5, 12 en 19 juni. Em. hoogleraar interculturele literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden Mineke Schipper laat ons zien hoe verschillende verteltradities met fundamentele menselijke vragen omgaan, namelijk waar komen we vandaan en hoe ontstonden daarbij mannen en vrouwen, en hoe

Het ontstaan van het heelal: schepping uit het niets?

Remonstranten Haarlem, Oranjekade 1

Hoe is het heelal ontstaan? Komt het echt vanuit het niets? En hoe kan dat dan? Over deze onderwerpen gaan we vanavond in gesprek met Peter Kluit, natuurwetenschapper en filosoof. We bespreken hoe uniek (het leven op) aarde is én we komen erachter wat we allemaal niet weten. Aan de hand van veelzeggend beeldmateriaal vertelt Peter Kluit

Stiltedagen In overgave aan het Goddelijke ambacht

Gods ambachtelijke werk heeft de zachte klei in jou verborgen.Laat je klei vochtig zijn, anders word je hard en verdwijnt de afdruk van Gods vingers.Door jouw oorspronkelijke zachtheid te behouden ben je ontvankelijk voor het goddelijk mysterie. Verlang je naar een stille plek, rust en ruimte om stil te staan en de grond onder je

Zomercursus ‘De macht van mythen en hoe het verder ging met de mensheid’

Lokhorstkerk Pieterskerkstraat 1, Leiden

Dit jaar vindt er weer een zomercursus plaats in de Lokhorstkerk op de drie woensdagavonden 5, 12 en 19 juni. Em. hoogleraar interculturele literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden Mineke Schipper laat ons zien hoe verschillende verteltradities met fundamentele menselijke vragen omgaan, namelijk waar komen we vandaan en hoe ontstonden daarbij mannen en vrouwen, en hoe

Bijbelkring Hilversum

De Kapel ‘s-Gravelandseweg 144, Hilversum

In Hilversum is een nieuwe Bijbelkring gestart in de Kapel. Tot en met juli gaan we elke maand een keer samen een stuk in de bijbel lezen en het erover hebben. Elke keer zullen we op een andere manier het bijbelgedeelte verbinden met iets uit de actualiteit. Waar en hoe raakt ons de tekst, vandaag? De