Agenda

Zomercursus ‘Het paradijs, de dood en het kind: het leven in teksten’

De waarde van woorden is in onze tijd om allerlei redenen en door allerlei oorzaken in het geding. Ze moeten steeds vaker plaats maken voor beelden, klanken en gebaren. Dat blijkt in het bijzonder bij elementaire levensfeiten, zoals die van geboren worden, sterven, hoop en liefde. Profeten en dichters hebben gemeenschappelijk dat ze de waarde.. Lees verder

In gesprek: Nu ik oud word

Hoe om te gaan met de laatste levensfase van een mens? Heb je in die fase van je leven de regie nog wel in eigen handen? Ben je afhankelijk geworden van anderen, tot de dood aan toe? Belangrijke vragen eisen dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. De vragen hebben met zingeving te maken én raken.. Lees verder

Cursus ‘De mens in het klassieke Jodendom’

De mens in het klassieke Jodendom. Wat betekent het dat God de mens maakte naar zijn evenbeeld (Genesis 1:26a)? Hoe functioneren de verhalen van Adam en Eva? Hoe wordt in de rabbijnse traditie omgegaan met de vragen van goed en kwaad en zonde? Heeft de mens een vrije wil of niet? Op vier woensdagavonden gaan we ons.. Lees verder

In gesprek: De tien geboden, wat betekenen ze voor ons?

In een serie interviews in het dagblad Trouw werd aan heel verschillende mensen gevraagd wat de tien geboden in hun leven betekenden. Dat leverde een boeiend geheel aan levenservaringen en overtuigingen op. Aan ons ook die vraag: wat betekenen deze geboden – richtlijnen voor ons leven en ons geloof. We gaan er over met elkaar in gesprek… Lees verder

Multiple religious belonging

Over flexibel geloven. Derde en laatste bijeenkomst. Een interessant religieus verschijnsel bij 25% van onze samenleving is het zich thuis voelen bij meerdere religieuze tradities. Dat tref je aan zowel onder kerkelijke mensen (ook in de Geertekerk) als niet-kerkelijken… Lees verder

Café Zin ‘Van treurigheid naar verwondering’ met Christa Anbeek

Café Zin is een serie avonden met maatschappelijk relevante onderwerpen, die zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn. Er is een vaste formule: na koffie en thee is er een inleiding of presentatie. Daarna kan er worden gediscussieerd tot ca. 21.30 uur. Wij sluiten informeel af met een drankje; meestal nog gelegenheid om in kleiner verband.. Lees verder