Agenda

Filosofisch café Haarlem met Jos Kessels

Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dat doet het Filosofisch Café door het verzorgen van 7 avonden per seizoen, waarbij aansprekende filosofen een inleiding verzorgen naar aanleiding van een recent verschenen boek… Lees verder

Café Zin ‘Over lijkwades en zo….’

Marijke Ott: Bezinnende en praktische voorbereiding op de dood De mens is sterfelijk – maar wanneer is er de kans hierover na te denken? Meestal is dat bij de dood van een geliefde of bij de boodschap van een ongeneselijke ziekte. Maar zou je daarop wachten? Deze avond is er gelegenheid om met elkaar en.. Lees verder

Lezing Peter Nissen ‘Zwingli en wij’

Het is dit jaar vijfhonderd jaar geleden dat de humanist Huldrych Zwingli (1484-1531) werd benoemd tot zielzorger in Zürich. Toen een priester in dat jaar aflaten kwam verkopen in de Zwitserse stad, verzette Zwingli zich daar tegen. Daarmee begon in Zürich de Reformatie. Die had een heel eigen karakter. Zwingli heeft altijd volgehouden dat hij.. Lees verder

Lezing Steven Dorrestijn ‘Verantwoordelijkheid en technologie’

In het najaar organiseert de remonstrantse gemeente Twente drie lezingen op de zaterdagochtend over Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid en Vrijheid, óók in het kader van de 400 jaar. Steven Dorrestijn is lector techniek en filosofie aan de Saxion Hogeschool. Als onderzoeker richt hij zich op de impact en ethiek van techniek. Hij is gespecialiseerd in het werk van de.. Lees verder

Muziekcursus In alles de liefde

De liefde kent vele verschijningsvormen: vriendschap, erotiek, gemeenschapsvorming, spiritualiteit. Tijdens de muziekcursus zien en horen we hoe deze uitingen in elkaars verlengde liggen. Zes bijeenkomsten met Hans Jacobi.. Lees verder

Lekenpreek door Alexander Rinnooy Kan

Een bijzondere kerkdienst georganiseerd door de Remonstranten Alphen aan den Rijn en de Oudshoornse Kerk. In deze dienst zal Alexander Rinnooy Kan de preek verzorgen. Zijn preek zal gaan over de betekenis van de gelijkenis van talenten in een onzekere en stressvolle wereld. Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA. Als.. Lees verder

Het majestueuze Heelal ‘Sterrenstof zijt gij’

Lezing & Gesprek door Margot Brouwer Sterrenkundige Margot Brouwer neemt ons mee op reis door het Universum. Het begint als een wetenschappelijke reis waarin we het Heelal fysiek leren kennen, van onze Aarde tot de grootste structuren die de mens kent. Wat is de plaats van onze kleine planeet in het grote geheel? Hoe zijn.. Lees verder

Mindfulnesstraining

Mentale veerkracht aanspreken en ontwikkelen Waar zit de veerkracht om antwoord te geven op wat spannend en pijnlijk is in ons leven? Een krachtige bron van veerkracht is onze aandacht, opmerkzaamheid in het moment en onze mildheid. Die kan je wakker maken, ontwikkelen en versterken. Dat is precies wat we doen in deze training. Op maandag.. Lees verder

Hoe staat het met Voltooid Leven?

De ontwikkelingen rond het denken over de laatste levensfase en een waardig levenseinde blijven de gemoederen bezighouden. Recent mengde ook het kabinet zich direct in de discussie met het starten van een landelijke discussie over het levenseinde. Dr. Annemarieke van der Woude zal ingaan op de actuele ontwikkelingen. Zij bepleit onder meer terughoudendheid met euthanasie.. Lees verder

Bible Basics

Voor iedereen die voor zichzelf het gevoel heeft, dat hij of zij de basiskennis van de bijbel mist. Hoe is de bijbel opgebouwd, wat voor teksten staan erin. Hoe moeten we die verhalen lezen. Waarom zijn er zoveel vertalingen en wat zijn de verschillen? Wat is het verschil tussen Eerste en Tweede Testament en waarom.. Lees verder

Cursus ‘Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e eeuwse Jodendom’

Hoe wordt door moderne joodse denkers naar de mens gekeken? En in hoeverre heeft de shoah (holocaust) het joodse denken over de mens en over de oorsprong van kwaad en lijden beïnvloed? Elke avond heeft een apart thema, zie hieronder. Cursusprogramma woensdag 30 oktober 2019: Jodendom na de Verlichting Hoe ziet het denken binnen het.. Lees verder

Oriëntatiecursus ‘Vrij en verdraagzaam christendom’

1e avond ~ 25 september De Bijbel, wat is dat voor een boek? Verkenning van begrippen en Bijbelverhalen. Vele manieren om de Bijbel uit te leggen. Bijbel en kunst. Tjaard Barnard 2e avond ~ 8 oktober God en Jezus Kernthema’s van geloof. Geloven in een God die niet bestaat? Jezus, een mens vol van geest? Koen Holtzapffel.. Lees verder