Agenda

Landelijke Contactledendag

Hilversum

Op 25 maart van 10.15 – 16.00 uur wordt weer de jaarlijkse contactledendag gehouden, een Oefen- en ontmoetingsdag voor contact-(bezoek/schakel/diaconie)leden. De dag vindt plaats in De Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, ’s Gravelandseweg 144 in Hilversum… Lees verder

Cursus: Geloven in vrijheid

Wat zijn en willen die Remonstranten nu precies? Een serie over het denken en doen van de Remonstranten: de achtergronden en belangrijke figuren bij de Remonstranten, hun staan in het geloof en de samenleving en hun positie in de actualiteit. Predikant Lense Lijzen vertelt je er alles over. Opgericht in 1619 na heftige politieke en.. Lees verder

Lezing Ernst Hirsch Ballin: Tegen de stroom

De serie voorjaarslezingen in Alkmaar hebben als gemeenschappelijk thema ‘Moed’. Het begrip moed heeft twee kanten. Enerzijds heeft het betrekking op het innerlijk van mensen, hun innerlijke houding, anderzijds zegt het iets over je houding naar buiten toe, het gaan staan voor … , ja voor wat? In het huidige, vaak onvriendelijke maatschappelijk klimaat betekent.. Lees verder

Lezingenserie ‘Liefde en eros’

Intercultureel theoloog Martien Brinkman gaat op 25 maart in op ‘God is liefde, in de literatuur en in de theologie’. Deze avond staat de nieuwtestamentische uitspraak ‘God is liefde’ centraal… Lees verder

Poortlezing ‘Religie en erotiek’

Op praten over uiterlijk en lichaam rust ook in christelijke kringen vaak een taboe, om van seksualiteit nog maar te zwijgen. Religie en erotiek, ze vormen een paar apart. Met een spannende en gecompliceerde relatie, die gestalten kan aannemen variërend van innig samengaan tot een meer gedistantieerde LAT-relatie, van koele verwijdering tot levenslange vijandschap… Lees verder

Lezing door Juke Hudig over Jonah

In 55 pastels tekende Juke Hudig de weg van de profeet als een “zoektocht van de ziel”. In deze lezing vertelt zij over Jonah als weg van inwijding… Lees verder