Agenda

Zomercursus over Nietzsche

Remonstrantse Kerk Koningslaan 2b, Bussum

In drie middagen proberen we dichter bij het denken van Nietzsche te komen door stil te staan bij zijn leven en bij een aantal van zijn belangrijkste geschriften. Daarbij zullen we o.a. aandacht besteden aan enkele kernthema’s van zijn denken: 1. God is dood 2. de Übermensch 3. de wil tot macht. En we zullen

Spreek je uit! Startweekend 26 t/m 28 aug.

Oudewater Oudewater, Utrecht

Waar wil jij je voor of tegen uitspreken? En hoe makkelijk of moeilijk is dat? Dat verkennen we tijdens ons jaarlijkse startweekend, wat deze keer bij Oudewater plaatsvindt. Oudewater is de geboorteplaats van Arminius en daar maken we gebruik van: De Arminianen spraken zich uit en konden daarna gelijk vertrekken. Waar wil jij je in

AdRem bespreken via zoom

Leeuwarden, zoom

Als er een nieuw nummer van AdRem is verschenen, is er steevast een zoombijeenkomst onder leiding van ds. Marjan van Hal (Remonstranten Leeuwarden) over een aantal artikelen in het nummer. We bespreken het blad altijd om 14.00 uur ‘s middags. De exacte data volgen nog, maar ergens rondom de verschijningsdata van AdRem: 6 september, 25

Dansmeditatie op maandagochtend

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Bewegen en dansen zijn natuurlijke manieren om te ervaren dat je LEEFT. In deze cursus kun je het wonder van je lichaam beleven in (kring)dans, bewegingsmeditatie en vrije improvisatie op diverse soorten muziek of in de stilte. Je hoeft niets te pres(en)teren, het gaat om ontspanning, plezier en verdieping. Het jaarthema (van de remonstranten in

€121

Gespreksgroep ‘Troost. Als licht in donkere tijden’

Woudkapel Beethovenlaan 21, Bilthoven

Aan de hand van het boek Troost. Als licht in donkere tijden van de Canadese essayist, politicus en hoogleraar internationale betrekkingen Michael Ignatieff onderzoeken wij waar wij als mensen troost vinden. Hoe kunnen we ons op de een of andere manier met de tragedie in het leven verzoenen, zonder de hoop te verliezen? Ignatieff voert

€25

Simone Weil en de noodzaak van anders denken

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Het boeiende en interessante leven en denken van de Frans-joodse filosofe Simone Weil (1909-1943) verkennen we met als basis de recent verschenen bundel Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van anders denken (2021). Weil was een politiek geëngageerd denker, nam deel aan de Spaanse Burgeroorlog maar had ook een sterk mystieke kant. In de

€25

Filosofiecafé Leeuwarden | Prof. Theo de Wit over Zeitenwende

Tresoar Boterhoek 1, Leeuwarden

Prof. de Wit spreekt over het zelfbeeld van landen en hoe die veranderen en doorwerking hebben op hoe er gekeken wordt naar daders en slachtoffers. De oorlog in Oekraïne roept serieuze vragen op over het zelfbeeld van landen als Duitsland en Nederland als post-heroïsche, zelfs post-nationale samenlevingen. In zo'n samenleving krijgt niet de heldhaftige soldaat

€5

In Gesprek ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’

Dorekerk Meppel Vledderstraat 20, Meppel

Er komt in Meppel een gespreksgroep rondom het tweede boek van Fokke Obbema: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’. Het boek vormt een bundeling van interviews. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook geeft Obbema zijn kijk op de

Simone Weil en de noodzaak van anders denken

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Het boeiende en interessante leven en denken van de Frans-joodse filosofe Simone Weil (1909-1943) verkennen we met als basis de recent verschenen bundel Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van anders denken (2021). Weil was een politiek geëngageerd denker, nam deel aan de Spaanse Burgeroorlog maar had ook een sterk mystieke kant. In de drie

€25

Oriëntatiecursus | De Bijbel, wat is dat voor een boek?

Arminiuskerk Museumpark 3, Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

Bijbelcursus | Gelijkenissen in het Nieuwe Testament

Remonstranten Leeuwarden

Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen of parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere perspectieven

€5

Excursie | In de ban van Ararat

De tentoonstelling In de ban van Ararat. Schatten uit het oude Armenië geeft een prachtig beeld van deze oude cultuur tot aan de komst van het Christendom. Centraal punt is de berg Ararat waar volgens bijbelverhaal en oude legende de Ark van Noach gestrand is. Nog steeds zijn er arkzoekers actief. We reizen (vanaf Utrecht