Agenda

HET GODDELIJKE: In ons, tussen ons en rondom ons

Den Haag, Laan van Meerdervoort 955

Het goddelijke… Dat wat je optilt, dat groter is dan jezelf? Het ervaren van rust, gedragen worden, liefde, kracht, troost of misschien ervaar jij het op heel andere wijze? En welke naam geef je het: God, het goddelijke, het Heilige, het Hogere , het spirituele of welke naam is voor jou passend?   In drie bezinningsdagen

Merel van Vroonhoven ‘Kiezen voor idealen’ #koningspreek

Remonstranten Naarden-Bussum Koningslaan 2/B, Bussum

De Koningskamer start het nieuwe seizoen op zondag 24 september met een Koningspreek door Merel van Vroonhoven met als titel 'Kiezen voor idealen'.De dienst wordt geleid door Joost Röselaers. Kees Schuurman bespeelt het orgel en Joshua Herwig de cello. Merel van Vroonhoven Jarenlang bekleedde Merel van Vroonhoven directiefuncties (in 2012 werd ze gekozen tot Topvrouw

Oriëntatiecursus 1: De Bijbel, wat is dat voor boek? met ds. Tjaard Barnard

Arminiuskerk Rotterdam

Voor nieuwkomers en oudgedienden organiseren de predikanten jaarlijks een cursus waarin verteld wordt waar het remonstrantisme voor staat. Allerlei elementen passeren de revue: van een vrijzinnige kijk op de bijbel, via de remonstrantse geschiedenis, de specifieke invulling van de beginselverklaring en belijdenis, tot de maatschappelijke betrokkenheid. In dit alles is eigen invulling en het eigen

Je kunt iets doen! #klimaatgesprekken

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Merk je dat alle berichten in de media over wateroverlast en grote droogte, levensbedreigend hoge temperaturen, misoogsten enzovoort je soms ontmoedigen en verlammen? Je wilt wel duurzamer leven, maar je weet niet waar je moet beginnen. Dan is meedoen met Klimaatgesprekken misschien een goede optie. Je ontdekt daar hoe keuzes in het dagelijks leven iets

Stervelingen onder elkaar

Landelijk Bureau Remonstranten Nieuwegracht 27/A, Utrecht

Onder deze noemer zijn in 2022 en 2023 bijeenkomsten (steeds 2 dagdelen) gehouden in Schoonhoven, Utrecht, Bilthoven en Culemborg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met elkaar gesproken over gevoelens, inzichten en ervaringen rond de allerlaatste fase van het leven, de stervensfase. Piet van Leeuwen en Willy Steenbrink beschikken over jarenlange ervaring als hospice-arts en hospice-verpleegkundige. Zij

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg

De heer Jan van Damme (Oostburg, 1956) studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteitin Nijmegen. Hij studeerde samen met zijn echtgenote Nicolette van Neste in 1983 af met eenscriptie over de Belgische Opstand in Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1830-1839. Na enkele jarenals deeltijder te hebben gewerkt op het Documentatiecentrum van de toenmalige ProvincialeBibliotheek werd hij in 1984 verslaggever bij

Geld en goed of geld en God?

Remonstranten Schoonhoven Kruispoortstraat 8, Schoonhoven

In zijn boek Geld en Goed (Geld en God). Hoe we de wereld echt kunnen verrijken (2022) verkent theoloog Alain Verheij aan de hand bijbelse gelijkenissen de grote en kleine wereld van de mens en geld, van samenleving en economie. Met dit opstapje zoeken we het gesprek over onze samenleving nu. Hebben we nog besef dat niet alles

Lezing Johan Goud ‘Een brief die niet meer dicht kan’

Op dinsdagavond 26 september om 19.30 uur komt Johan Goud naar Delden. Hij is emeritus remonstrants predikant en schrijft over de zingeving van de religie. Hij studeerde theologie en filosofie aan de vrije universiteit van Amsterdam en was predikant in Eindhoven en Den Haag. Voor alle belangstellenden komt hij vertellen over zijn laatste boek: “een

Filosofisch café met Marjan Slob

Den Haag, Laan van Meerdervoort 955

Marjan Slob, denker des Vaderlands, over ‘Ruimte maken voor het andere”. Maak je belevingswereld groter, ruimer”, zegt Denker des Vaderlands Marjan Slob, “en je ziet dat er eigenlijk geen verschil is tussen jou en de ander, tussen mensen en andere wezens. Er is alleen een web, een weefsel waar je deel van uitmaakt”. Slob is

Filosofisch Café Haarlem met Thomas Mertens

Remonstranten Haarlem Oranjekade 1, Haarlem

Immanuel Kant. Fundering voor de metafysica van de zedenBij het formuleren van een antwoord op de vraag naar het moreel goede stelt Kant niet het resultaat van menselijk handelen centraal, maar de gezindheid van waaruit dat handelen plaatsvindt. De voorwaarde die deze gezindheid mogelijk maakt meent hij gevonden te hebben in de autonomie van de

Gesprekskring Geld en God in Doorn

Gesprekskring voor iedereen die in de omgeving van Doorn woont. We lezen hoofdstukken uit het boek van Alain Verheij, God en ik. Mocht u in de omgeving wonen en interesse hebben voor deze kring, dan kunt u mailen naar claartjekruijff@ziggo.nl. Interesse?

Bijbelcursus: Lees maar, er staat niet wat er staat

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Laat je verrassen door de bijbel! Hoe kunnen we deze prachtige, eeuwenoude teksten lezen? We gaan op zoek naar de diep menselijke en religieuze thema’s in een aantal bijbelteksten en delen met elkaar wat deze teksten met ons doen, voor ons betekenen. Om de teksten goed te kunnen verstaan, zal er ook achtergrond informatie gegeven