Agenda

Veranderd Godsbesef

Uit de reacties op artikelen, preken, liedkeuze en pastorale gesprekken blijkt al langer dat een persoonlijke godsbeleving geweken is voor een meer onpersoonlijke, een niet nader te omschrijven iets… Lees verder

Autobiografische notities van een protestant in de diaspora

Jan Smit is sociaal geograaf en gaat in op maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen vanaf zijn jeugd. Hij wil aan de hand van zijn eigen levensverhaal de grote veranderingen schetsen die zich de laatste decennia hebben voltrokken… Lees verder

Lezing ‘Hadden wij de liefde niet’

Ds Antje van der Hoek spreekt over de kansen tot verruiming van onze kring van bekommernis. In de oorlog schreef Etty Hillesum twee illegaal gepubliceerde brieven die eind 1943 door de journalist David Koning werden uitgegeven… Lees verder

Uytenbogaert zomercursus De Lach en de Waarheid

Een zomercursus van vier middagbijeenkomsten in de laatste weken van juli over DE LACH EN DE WAARHEID, teksten over ‘tolerantie’, gegeven door dr Johan Goud (tot april 2015 werkzaam als hoogleraar in Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag)… Lees verder

De wereld achter de wereldwinkel

Esther Meyer en Lesley Peters  vertellen u alles over fair trade en het werk van de wereldwinkel… Lees verder

Uytenbogaert zomercursus De Lach en de Waarheid

Een zomercursus van vier middagbijeenkomsten in de laatste weken van juli over DE LACH EN DE WAARHEID, teksten over ‘tolerantie’, , gegeven door dr Johan Goud (tot april 2015 werkzaam als hoogleraar in Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag)… Lees verder