Agenda

Communiceren met stekels en veren

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Wanneer dieren spreken Avond met Eva Meijer Soms begrijpen mensen elkaar direct, ook al spreken ze een andere taal. Maar communicatie is niet altijd eenvoudig, zeker als onderwerpen gevoelig liggen. Misverstanden, stekeligheden en confrontaties zijn dan niet van de lucht. Hoe communiceren dieren met elkaar, en hoe gaan zij om met conflicten? Eva Meijer, die

Koningspreek | Geert Corstens

Remonstranten Naarden-Bussum Koningslaan 2/B, Bussum

De Koningspreken zijn preken van bekende Nederlanders die dieper in zullen gaan op actuele en maatschappelijke onderwerpen. De preken zijn onderdeel van de kerkdienst op zondagochtend. Toegang is gratis en een bijdrage vrijwillig. Geert Corstens Geert Corstens is voormalig president van De Hoge Raad der Nederlanden. Het thema van zijn koningspreek luidt ‘Vergeving in het

Theatervoorstelling Helderman

Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop

Op 3 maart organiseren de Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop samen met de Gereformeerde Kerk aldaar de voorstelling Helderman in de Remonstrantse kerk in Nieuwkoop, ’s middags om 14.30 uur. De voorstelling wordt gespeeld door Thomas Borggrefe. Naast theatermaker is hij part time geestelijk verzorger in de ouderenzorg in de Geinsche Hof in Nieuwegein. Hij ontmoet er

€15,

Lezing ‘De bijbel zonder vrome praatjes’

Adventskerk Julianalaan 3, Zoetermeer

Dirk van de Glind over het lef om op te staan Vele mensen van goede wil hebben zich afgekeerd van het traditionele kerkelijke mens-, gods- en wereldbeeld. Schuld en schaamte, de dogmatiek met het opgeheven vingertje en een benepen kijk op het leven zouden zijn gebaseerd op de Bijbel. Maar pessimisme is niet terug te

Lezing van kunsthistoricus Antoon Erftemeijer

Remonstrantse kerk Haarlem, Prins Hendrikstraat 2

Antoon Erftemeijer houdt een lezing over 'God-Natuur-Kunst. De rol van religie in Nederlandse landschapschilderkunst uit de romantiekperiode'.

Cursus mystici: Rumi

Odd Fellowhuis Emmakade 48, Leeuwarden, Nederland

“Het woord ‘mystiek’ kan zoveel betekenissen hebben dat het niets meer te betekenen heeft.” Met deze zin begint het boek Mystiek – het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging van Bruno Borchert (Haarlem, 1989).  En dan vervolgt hij: “ Toch is er iets wat een naam moet hebben en niet anders benoemd kan worden dan

€7,50

Vrijer geloven #schoonhoven

Remonstranten Schoonhoven Kruispoortstraat 8, Schoonhoven

Kennismaking met de Remonstranten Als klein vrijzinnig kerkgenootschap, ontstaan direct na de Synode van Dordrecht, hebben de remonstranten al vier eeuwen een plek in het kerkelijke landschap van ons land. Met hun wortels in de christelijke traditie maar, als ‘kinderen van Erasmus’ ook met een belangrijke plaats voor vrijheid en verdraagzaamheid, voor kunst en cultuur.

Radicaal anders. Zaken van klimaat en gerechtigheid

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Groen en duurzaam zijn binnen de remonstrantse gemeente en daarbuiten actuele thema’s. In deze cursus richten we onze focus op mogelijkheden hoe we onze samenleving anders kunnen inrichten. Vertrekpunt is de bundel Radicaal anders. 12 visionaire denkers over klimaat en gerechtigheid. Samensteller Robbert Bodegraven, directeur van het Humanistisch Verbond en vriend van de remonstrantse gemeente, interviewde twaalf

Vrijzinnige lezing 2024 Jayne Svenungsson

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Poëtische theologie als toekomst voor de theologie ‘Poëtische theologie’ is essentieel voor de doordenking en vernieuwing van de liberale theologie. Dat voorstel zal de gerenommeerde Zweedse theologe uitwerken in De Vrijzinnige Lezing 2024 die zij uitspreekt op vrijdag 15 maart in de Geertekerk Utrecht.Svenungsson is professor Systematische Theologie aan de Universiteit van Lund (Zweden) met

Muziekcursus ‘Meesters van de troost’

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

Op zes zaterdagochtenden vertelt Hans Jacobi over diverse ‘meesters van de troost’, het overkoepelende thema van deze ochtenden. Steeds wordt een ander aspect uitgelicht en hoor je andersoortige muziek. Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. Hij studeerde tevens muziekwetenschappen in Utrecht. Sinds 1994 is hij

Stervelingen onder elkaar

Landelijk Bureau Remonstranten Nieuwegracht 27/A, Utrecht

Nog eenmaal is er de mogelijkheid om deel te nemen aan twee bijeenkomsten met als thema ‘Stervelingen onder elkaar’. Deze bijeenkomsten zijn eerder gehouden in Schoonhoven, Utrecht, Bilthoven (2x), Culemborg en Zeist. In kleine kring (8-15 deelnemers) werden ervaringen, kennis en gevoelens gedeeld over de stervensfase. In de eerste bijeenkomst ging het vooral over het

Workshop paaskaars maken

Odd Fellowhuis Emmakade 48, Leeuwarden, Nederland

Een workshop door Margreet Pieksma, waarin je je eigen paaskaars maakt. Je ontwerpt zelf je eigen decoratie of kiest een bestaande afbeelding die je mooi vindt om op de kaars te maken. Die maak je met gekleurde was op de kaars. Ik zorg voor de kaarsen en de andere materialen. Het is handig als je

€7,50