Agenda

Even op adem komen

De Kapel ‘s-Gravelandseweg 144, Hilversum

Na een drukke (werk)week gedurende ongeveer 3 kwartier een pas op de plaats maken, tot rust komen, een moment van bezinning en hernieuwde inspiratie. Op vrijdag 7 oktober is het

€5

Lezing door Joop Berding

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

Rondom Cornelis Verhoeven Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk Het werk van de Nederlandse filosoof, essayist, leraar en hoogleraar Cornelis Verhoeven (1928-2001) is wat in de vergetelheid geraakt. Ten

€5 – €10

Strandwandelgesprekken

Houtrustkerk Beeklaan 535, Den Haag

Beweging en bezinning in de natuur Omdat het een mooie manier is om met elkaar in gesprek te komen. Al wandelend kom je tot elkaar en ook tot de omgeving waarin

Met rabbi Baäl Shem Tov op reis

VCG Dokkum Legeweg 14, Dokkum

Johannes Regnerus vertelt 'Met rabbi Baäl Shem Tov op reis', Chassidische Legenden op reis – verhalend, musicerend, informerend.De Chassidische Legenden zijn voortgekomen uit het chassidisme. Het chassidisme is een ultraorthodoxe

In Gesprek | Cultuur en religie

Evangelisch Lutherse Kerk Achterstraat 2-4, Culemborg

Resonans - drie keer in gesprek over cultuur en religie Elke avond begint met een korte inleiding over de nieuwe plek van religie in de huidige cultuur. Deze is veel

Oriëntatiecursus | God en Jezus

Arminiuskerk Museumpark 3, Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op

Meditatie

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

De tijd even stil willen zetten? Een time-out? ‘De kracht van het verbonden zijn in stilte.’ Zo heeft ooit een deelnemer zijn ervaring beschreven. Meditatie kan heilzame rust én heilzame

gratis

Koningslezing door Mathieu Segers

Op 13 oktober houdt historicus Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis aan de Universiteit Maastricht, een koningslezing. Segers is auteur van diverse boeken over (recente) Europese geschiedenis. Een nevenfunctie van

€12,50

Cursus | Samen poëzie lezen

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum

€5

Dialoogspel Tussen Zon en Maan

Iedereen kent ze, ervaringen waar je leven van op z’n kop staat. Je maakt een pelgrimstocht, eerste (klein)kind wordt geboren, je wordt verliefd. Er zijn ook pijnlijke en moeilijke ‘contrastervaringen’:

Simone Weil en de noodzaak van anders denken

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Het boeiende en interessante leven en denken van de Frans-joodse filosofe Simone Weil (1909-1943) verkennen we met als basis de recent verschenen bundel Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van

€25