Agenda

Dode Zeerollen en gnostiek

Lutherse Kerk - Remonstranten Breda Veemarktstraat 11, Breda

Een serie over twee belangrijke vondsten van teksten en hun betekenis. Het betreft de zogenoemde Dode Zeerollen en de in dezelfde tijd gevonden geschriften in Nag Hammadi (gnostische teksten waaronder

In gesprek | Zin in ouderdom

Remonstranten Haarlem Oranjekade 1, Haarlem

We gaan met elkaar in gesprek over vragen die te maken hebben met ouder worden en geloof. Denk bijv. aan: je prioriteiten bepalen, het inrichten van je leven, rekening houden

Tijdgeest, een perspectief op mens en tijd

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

In zijn nieuwste boek Tijdgeest beschrijft de Vlaamse kerkjurist, schrijver en opiniemaker Rick Torfs de speerpunten, vooroordelen en taboes van ons hedendaagse levensgevoel en hoe ze doordringen in allerlei grote thema’s van ons samenleven.

Lezing door Johan Goud

Remonstranten Oosterbeek Wilhelminalaam 10, Oosterbeek

Johan Goud verzorgt in Oosterbeek een lezing over zijn dit jaar verschenen boek: Een brief die niet meer dicht kan: gesprek met mijn ongelovige alter ego. ‘Het woordje God’, zegt

Op zoek naar nieuwe woorden

DoRekerk Nijmegen Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen

Wat we geloven is soms nogal moeilijk onder woorden te brengen. En wie of wat God is, is ook niet in enkele woorden te zeggen. We onderzoeken welke gedachten voor

Samen poëzie lezen

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

In september en oktober 2023 zal dr. mr. Ingrid de Bonth-Weekhout (opnieuw) een cursus ‘samen poëzie lezen’ verzorgen. In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en

Workshop Creatief psalmen lezen

Adventskerk Julianalaan 3, Zoetermeer

Workshop waarin we oude psalmen weer tot leven wekkenJe kunt de Bijbel op tal van manieren lezen. Er zijn verschillende exegetische methoden en diverse bijbelvertalingen, die je soms net even

In gesprek | Liberaal Christendom; ervaren, doen, denken

Remonstranten Waddinxveen Zuidkade 59, Waddinxveen

In gesprek over het boek ‘Liberaal Christendom; ervaren, doen, denken’ geschreven door diverse theologen en verschenen onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. In negen avonden gaan

Inspiratielunch ‘Ethiek en religie’

DoRekerk Nijmegen Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen

Een gezellige lunch in de kerk met een inspirerende lezing. De lunch begint om twaalf uur. Daarna wordt een lezing gegeven door dr. Marcel Becker, filosoof en universitair hoofddocent toegepaste

John Locke en zijn ‘brief over tolerantie’

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Met John Locke en zijn Brief over tolerantie (red. Inigo Bocken, 2004) duiken we in het einde van de 17e eeuw, een tijd waarin religieus en politiek veel gaande is. In Engeland

Duurzaam en vreugdevol leven

Grote Kerk Bredeplaats 4, Leeuwarden

Op de nationale Dag van de Duurzaamheid gaat Matthias Olthaar (lector vitale economie aan de NHL Stenden) in gesprek met alle deelnemers aan het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ en andere

De tweede berg: Zinvol leven

Woudkapel Beethovenlaan 21, Bilthoven

In een aantal recente boeken van David Brooks, Arjen Broers en Frits de Lange komt eenzelfde thema op verschillende manieren terug. In de samenleving heerst de drang naar het optimaliseren van je eigen leven, ‘de