Webshop

AdRem – Seksisme in de kerk

Bestel nu een proefnummer van het remonstrantse magazine Adrem over ‘Seksisme in de kerk’, oktober 2021.

Bestellen

Remonstrantse Miniaturen 1: Johannes Wtenbogaert

Maandag 24 januari van 19.30 – 21.00 uur

Stichter en grote organisator van de Remonstranten. Goede vriend van Arminius, hofpredikant van Maurits, en nauw verbonden met Oldenbarneveld stond hij bijna zestig jaar in het centrum van de religieuze en politieke verwikkelingen in de jonge Republiek. Utrechtse predikant Marthe De Vries vertelt u uitgebreid over hem.

Bestellen

Remonstrantse Miniaturen 2: Peter de Génestet

Donderdag 24 februari van 19.30 – 21.00 uur

Eenendertig jaar is hij maar geworden, dichter-dominee Peter de Génestet (1829 -1861).  Hij schreef gedichten die tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw deel waren van onze literaire canon.  Hij stond 7 jaar als predikant in Delft, hield passievolle preken – die alle nog bewaard zijn gebleven- , was bevriend met de latere professor C.P. Tiele en maakte de theologische strijd mee binnen de Remonstranten en de Vrijzinnigheid. Een bijzonder man, levend in een bijzondere tijd. Susanne van der Sluijs, predikant in Doesburg, vertelt u alles over hem.

Bestellen

Remonstrantse Miniaturen 3: Desiderius Erasmus

Dinsdag 29 maart van 19.30 – 21.00 uur

Wat maakt Erasmus tot geestelijk vader van de Remonstranten? Waarom is het nog altijd een plezier om Erasmus te lezen? Waarin bestaat de actualiteit van zijn denken? Vragen die ter sprake komen in een miniatuur met Koen Holtzapffel, remonstrants predikant in Erasmusstad bij uitstek, Rotterdam.

Bestellen

Het Vrije Lied 2021

Bestel nu de tweede bundel van Het Vrije Lied (uitgave november 2021). Twintig prachtige nieuwe liedteksten, waarvan er tien ook op muziek zijn gezet.

Bestellen

Zoomkring Gelijkenissen 3: Een Antwerps tweeluik over de rijke man en de arme Lazarus

18 januari 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Een Antwerps tweeluik over de rijke man en de arme Lazarus, met Bert Dicou en Petra Schipper.
Petra Schipper en Bert Dicou, predikanten in Antwerpen, bespreken in een tweeluik in het boek de parabel van de rijke man en de arme Lazarus. Petra werkt als stadspredikant en is present bij mensen die in armoede leven, Bert in een gewone gemeente waar wellicht de rijke man zich het gemakkelijkst laat contextualiseren. Hoe nabij durven de deelnemers aan deze avond de kwestie te laten komen? Gaan we zomaar genoegen nemen met de schijnbaar onoverbrugbare kloof die ‘arme Lazarus’ en ‘rijke mens’ scheiden?

Bestellen

Zoomkring Gelijkenissen 4: Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving

10 februari 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving, met Evelijne Swinkels.
Geen ogen die nieuwsgieriger, meer verlangend, gretiger kunnen kijken dan die van een kind. Wat kan ik als volwassen gelovige daar soms naar terugverlangen. Zo in het leven te kunnen staan: onbevangen, zonder oordeel, nieuwsgierig, vol verwachting. Jezus spreekt erover, de Transactionele Analyse leert ons daarover, ik dicht er graag over. Daarover delen we in deze kring.

Bestellen

Zoomkring Gelijkenissen 5: Over Jezus, de wijnstok en Johannes

9 maart 2022 van 19.30 – 21.00 uur
Over Jezus, de wijnstok en Johannes, met Joep de Valk
Bij Johannes geen klassieke gelijkenissen. Wel vergelijkende beelden, die ook dienen ter verduidelijking. De zogenaamde “ik ben” uitspraken, culminerend in de gelijkenis ofwel het beeld van de wijnstok en de ranken. Het gaat over een mystieke beloftevolle verbondenheid met Jezus, dwars door de eeuwen heen.

Bestellen

Geef mij die dwaze meisjes maar

Bestel nu  het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’  onder redactie van remonstrants predikant Koen Holtzapffel. 

Bestellen

Veertig jaar vrijzinnig theologiseren

Peter Korver, achttien jaar predikant in De Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, gaat begin april met emeritaat. Bij die gelegenheid verschijnt er van zijn hand het boek, ‘Uitgelezen. Veertig jaar vrijmoedig en vrijzinnig lezen’.

Bestellen

Bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’

De Remonstranten publiceren op 2 maart 2021 de bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’ over de oplopende tegenstellingen in onze  samenleving en de bestrijding van polarisatie. Je kunt hem downloaden of de papieren versie hier bestellen.

Bestellen

Het kerstverhaal x 10

Voor de derde keer heeft Nelleke Viëtor tien kerstverhalen geschreven. Kerstverhalen om bij een kerstbijeenkomst of een kerstdiner te kunnen voorlezen.

Bestellen

Remonstranten in Antwerpen 1619-2019

De bijdragen in deze bundel plaatsen de gebeurtenis uit 1619 toen de Remonstrantse Broederschap ontstond in een bredere historische context. Hierin is zowel aandacht voor de lokale verhoudingen in de stad Antwerpen in de eerste helft van de zeventiende eeuw, als ook voor de beeldvorming en de vroege receptiegeschiedenis van de Remonstrantse Broederschap.

Bestellen

Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen.

Elf remonstrantse predikanten lezen een bijbels verhaal door een autobiografische bril. Ze verbinden hun bijbelse held met hun eigen levenservaringen. Het resulteert in mooie en indringende verhalen over verraad of angst, over ontluikende liefde of verwondering. Bestel nu!

 

Bestellen

Het vrije lied

‘Het vrije lied’ is een jaarlijkse wedstrijd voor tekstdichters om met goede teksten te komen voor kerkelijk gebruik. In 2019 zijn de beste 10 teksten door musisci op muziek gezet en uitgegeven in het boekje ‘Het vrije lied 2019’

Bestellen

Tolerantie in turbulente tijden

Hoe gaan remonstranten en anderen om met tolerantie, in de turbulente tijden van 1619 en 2019? Leverbaar vanaf 28 september 2019.

Bestellen